Nationaal Faillissement Preventie Instituut

De Impact van de

Wet Homologatie Onder Akkoord (WHOA)

Wat is WHOA


De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van schuldsanering en biedt ondernemers de mogelijkheid om een faillissement te voorkomen door een akkoord te sluiten met hun schuldeisers.

Ondanks de potentieel levensreddende aard van deze wet, maken te weinig ondernemers er daadwerkelijk gebruik van, voornamelijk vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met het proces.

Advocatenkosten worden vaak gezien als een van de grootste obstakels die ondernemers ervan weerhouden om van de WHOA gebruik te maken.


Hier komt de rol van NFPI naar voren als een
essentiële ondersteuning voor ondernemers die geconfronteerd worden met hoge kosten.
NFPI heeft de expertise en middelen om dossiers voor te bereiden, waardoor de kosten aanzienlijk worden verlaagd en de toegang tot de WHOA mogelijk wordt gemaakt.

Door de aanvraag bij de rechtbank in te dienen namens de ondernemer, verlaagt NFPI de financiële drempels die ondernemers ervan weerhouden om van deze wet gebruik te maken.
Desondanks blijft de WHOA een complex traject dat niet lichtvaardig moet worden benaderd.

Daarom beveelt de NFPI een regulier onderhands akkoord aan dat
gehomologeerd kan worden als een voorkeursalternatief. Dit minder complexe pad kan ondernemers helpen om schulden te herstructureren en faillissementen te voorkomen zonder de hoge kosten en complexiteit van de WHOA.
Het is van cruciaal belang dat ondernemers zich bewust worden van de beschikbare opties voor schuldhulp en dat zij niet worden afgeschrikt door de mogelijke kosten. Met de hulp van een organisatie zoals NFPI kunnen ondernemers in staat worden gesteld om effectieve oplossingen te vinden voor hun schuldproblemen, waarbij de financiële lasten tot een minimum worden beperkt.

De NFPI staat klaar om ondernemers te begeleiden en ondersteunen bij het vinden van de meest passende oplossingen voor hun schulden, waarbij zowel de WHOA als reguliere
onderhandse akkoorden worden afgewogen om de best mogelijke uitkomst te garanderen.