Kennismakingsgesprek

  • Een kennismakingsgesprek is een gelegenheid waarin zowel het instituut als de mogelijke opdrachtgever de kans krijgen om elkaar beter te leren kennen en te beoordelen of er sprake is van wederzijds vertrouwen. Het instituut heeft als taak om opdrachtgevers te screenen en te identificeren, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.
  • Als tijdens dit gesprek blijkt dat er geen vertrouwen is of dat de normen en waarden niet overeenkomen, kan dit betekenen dat de samenwerking niet haalbaar is. In dat geval zal het NFPI ervoor kiezen om de samenwerking niet voort te zetten.
  • Het NFPI hecht veel waarde aan integriteit en naleving van ethische normen. Door strikt vast te houden aan hun eigen normen, waarden en moraal, zorgen we ervoor dat ze alleen samenwerken met partijen die dezelfde hoge standaarden hanteren.
  • Voor opdrachtgevers die te maken hebben met financiële problemen of insolvabiliteit, biedt het NFPI een waardevolle bron van kennis en expertise bij het voorkomen van een faillissement en het vinden van oplossingen voor financiële problemen.

WAAR VIND U ONS

Teleport Towers

ons kantoor adres

NEEM CONTACT ONS OP