Incasso, beslag en executie

Er is bijna niks zo vervelend als facturen die niet betaald worden. Als insolventie
experts voor ondernemers weten wij dat als geen ander. Het is daarom goed om te
weten dat de advocaten en bedrijfsjuristen van het NFPI gespecialiseerd zijn in het
incasseren van vorderingen. Wij doen dat in samenspraak met onze cliënt en op de
manier die het beste bij zowel de cliënt, de vordering als bij de wederpartij past.

Incassoprocedure op maat.

Zo vragen verschillende schuldenaren om een andere aanpak. Ook kan het zijn dat jij als cliënt wel een incasso-jurist wilt inschakelen, maar de relatie met de debiteur zo goed mogelijk wil houden.

De advocaten en juristen van het Nationaal Faillissement
Preventie Instituut begrijpen dat als geen ander en hebben een uitstekend gevoel voor de manier bepaalde zaken moeten worden aangepakt.
Wij zijn in staat om jouw vordering te incasseren, op de manier die daar het beste bij past. Daarbij kan creatief worden omgegaan met de diverse manieren om vorderingen te innen. Van zeer rustig en vriendelijk, tot bikkelhard en het leggen conservatoir beslag, met eraan gekoppeld de bodemprocedure die wij altijd willen zien te voorkomen.

Maar sommige debiteuren zijn hardleers en verdienen een hardere aanpak, maar daar vragen ze dan ook om en volgt een lip op stuk beleid, het aanvragen van het faillissement.

Incassoprocedure bij de rechter.


Soms lukt het niet om een debiteur met aanmaning tot betaling te bewegen.

In dat geval is een incassoprocedure bij de rechter nodig.

Ook daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: bijvoorbeeld het voeren van een incasso kort geding, of het sturen van eensommatie-exploot.

Zo’n incassoprocedure eindigt in eenuitspraak van de rechter, het vonnis, waarin staat wat de debiteur moet betalen en wanneer.

Als ook na een vonnis niet vrijwillig betaald wordt, kan het geëxecuteerd worden.

De deurwaarder wordt dan op pad gestuurd om ombeslagte leggen.

Buitenlands vonnis of executeren in het buitenland door incasso advocaat


De incasso advocaten van het Nationaal Faillissement Preventie Instituut weten ook raad met eenbuitenlands vonnis.

Zij weten precies wat er nodig is om een buitenlandse uitspraak in Nederland ten uitvoer te leggen.

Andersom behoort ook tot de mogelijkheden: namelijk om eenNederlands vonnis in het buitenland te executeren.