Nationaal Faillissement Preventie Instituut

De rol van het NFPI in het voorkomen van

faillissementen voor ondernemers

Een faillissement betekent meer dan alleen financiële problemen voor een bedrij

het kan een verwoestende impact hebben op de eigenaar en de werknemers.

Volgens de wet is een faillissement een juridische procedure waarbij een persoon of een bedrijf door de rechtbank failliet verklaard wordt als het niet meer aan zijn verplichtingen te kan voldoen.

Dit kan leiden tot het verlies van eigendommen en zelfs in sommige gevallen tot het in de sociale
dienst terechtkomen.

Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut erkent deze risico's en heeft zich ten doel gesteld ondernemers te behoeden voor de ernstige gevolgen van een faillissement.

Het NFPI biedt onder andere ondersteuning bij het reduceren van schulden en het voorkomen van faillissementen door middel van deskundige begeleiding.


Een van de belangrijkste maatregelen die het NFPI promoot, is het gebruik maken van faillissementscoaches om ondernemers te begeleiden bij het verminderen van financiële problemen.

Deze coaches bieden niet alleen praktisch advies, maar ook emotionele ondersteuning voor ondernemers die te maken hebben met dreigend faillissement.

SCHULDEN VERMIDEREN


  • Het NFPI pleit ervoor dat elke ondernemer verplicht zou moeten zijn om maatregelen te nemen om zijn schulden te reduceren, met behulp van de begeleiding van juristen en faillissementscoaches. Door preventieve maatregelen te nemen, kunnen ondernemers niet alleen hun bedrijf beschermen, maar ook hun eigen financiële toekomst veiligstellen.


  • Het is duidelijk dat het NFPI actief betrokken is bij het verlagen van de kosten voor ondernemers door hen te helpen faillissement te voorkomen. Door reguliere onderhands akkoorden aan te bevelen en het gebruik van faillissementscoaches te stimuleren, draagt hetNFPI bij aan een gezonder ondernemingsklimaat en een meer veerkrachtige economie.

  • Al  met al is het duidelijk dat het NFPI een waardevolle rol speelt bij het ondersteunen van ondernemers in financiële moeilijkheden en het voorkomen van faillissementen. Hun inspanningen op dit gebied verdienen erkenning en ondersteuning, aangezien zij een cruciale rol spelen in het beschermen van de belangen van zowel ondernemers als deeconomie als geheel.

Maak kennis met ons insolventie team

Onze adviseurs zijn de vertrouwenspersonen bij uitstek voor ondernemers.

Kennis en ervaring en gesteurd door een geolied team insolventie en bedrijfsjuristen maken onze adviseurs grrag geziene coaches voor de ondernemer.