Voorkomen van Bestuurdersaansprakelijkheid

Advies van NFPI om Ondernemers te beschermen

Ondernemers die bestuurders- en commissarisposities bekleden, dienen zich bewust te zijn van de immense impact van persoonlijke aansprakelijkstelling door curatoren wegens
onbehoorlijk bestuur.

De dreiging om op te moeten draaien voor het tekort van de
onderneming is aanzienlijk wanneer curatoren juridische tekortkomingen bij bestuurders en commissarissen kunnen vaststellen.

Als Nationaal Faillissement Preventie Instituut kennen we de wetgeving omtrent dit vraagstuk tot in detail, en streven we ernaar om
bestuurders te beschermen tegen dreigende bestuurdersaansprakelijkheid, inclusief gevallen van "kennelijk" onbehoorlijk bestuur.
Onze expertise stelt ons in staat om passend advies te bieden aan een groot aantalbestuurders. We zijn ons ervan bewust dat w aardevol advies niet per se kostbaar hoeft te zijn.

Door contact op te nemen met de adviseurs van NFPI kunnen bestuurders veilig geleid worden door de uitdagingen en valkuilen die zich kunnen voordoen in het geval van falend beleid.

We bieden specifieke diensten en begeleiding om bestuurders te helpen bij het voorkomen van persoonlijke aansprakelijkstelling, waaronder het reduceren van schulden door middel van investeerders en andere financiële strategieën.


Als NFPI zijn we toegewijd aan het ondersteunen van bestuurders en commissarissen met het oog op het voorkomen van financiële risico's en het bevorderen van gezond ondernemerschap. We moedigen bestuurders aan om proactief gebruik te maken van onze
diensten en expertise, en om contact met ons op te nemen voor begeleiding en ondersteuning in het navigeren door complexe financiële en juridische situaties.


Door samen te werken met NFPI kunnen bestuurders hun bedrijven op een verantwoorde manier leiden, wetende dat ze gesteund worden door ervaren professionals die hen helpen om potentiële valkuilen te vermijden en hun financiële belangen te beschermen.
Gezien het persoonlijk belang in het zicht van een faillissement is het meer dan raadzaam uw licht bij ons op te steken, om een pak ellende te voorkomen.