Aanleiding schuldenlast

Ondernemingen gaan niet zomaar failliet

Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut heeft sinds 1975 diepgaand onderzoek gedaan naar gefailleerde ondernemingen en de aanleiding van het faillissement.

Het is een interessant en langlopend onderzoek dat een goed beeld geeft van de meeste oorzaken van uitgesproken faillissementen in de diverse branches verspreid over alle provincies.

De belangrijke oorzaken van een faillissement zijn;

  • Omzet problemen
  • Te hoge personeelskosten
  • Te hoge vaste lasten
  • Torenhoge huren
  • Wanbeleid en onbehoorlijk bestuur
  • Wanbetaling van debiteuren

Curatoren zijn echter een andere mening toegedaan. Volgens de meest curatoren had een faillissement voorkomen kunnen worden als er tijdig zou zijn ingegrepen.

De meeste ondernemers en bestuurders erkennen dat ze veel eerder professionele juridische hulp hadden moeten inroepen om een faillissement te voorkomen. Allen wat hen ontbrak was de vraag waar moeten we heen en wie kan ons helpen.

Een ander oorzaak van het faillissement was de valse schaamte om hulp te vragen.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Bel dan naar 085 0160 788 of mail naar info@nfpi.nl

Menu