Aanleiding schuldenlast

Ondernemingen gaan niet zomaar failliet

Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut heeft sinds 1975 diepgaand onderzoek gedaan naar gefailleerde ondernemingen en de aanleiding van het faillissement.

Het is een interessant en langlopend onderzoek dat een goed beeld geeft van de meeste oorzaken van uitgesproken faillissementen in de diverse branches verspreid over alle provincies.

De belangrijke oorzaken van een faillissement zijn;
 • Omzet problemen
 • Te hoge personeelskosten
 • Te hoge vaste lasten
 • Torenhoge huren
 • Wanbeleid en onbehoorlijk bestuur
 • Wanbetaling van debiteuren
bg-column-blue
Andere partijen

Curatoren zijn echter een andere mening toegedaan. Volgens de meest curatoren had een faillissement voorkomen kunnen worden als er tijdig zou zijn ingegrepen.

De meeste ondernemers en bestuurders erkennen dat ze veel eerder professionele juridische hulp hadden moeten inroepen om een faillissement te voorkomen. Allen wat hen ontbrak was de vraag waar moeten we heen en wie kan ons helpen.

Een ander oorzaak van het faillissement was de valse schaamte om hulp te vragen.

img-a5

Achterliggende oorzaken

Zoals reeds vermeld is uit marktonderzoek door het NFPI gebleken dat ondernemingen in zwaar weer en kampen met structurele continuïteitsproblemen geconfronteerd worden met de aaneen-koppeling van verschillende bedrijfsproblemen.

De te hoge vaste lasten in verhouding tot de omzet en de bruto winstmarge, de voortdurende snelle veranderende markten de opkomst van steeds meer webshops.

Ook zijn de hoge huurprijzen te hoge financieringslasten factoren welke een belangrijke rol spelen bij de discontinuïteit van een onderneming.

Tevens zijn er ook andere belangrijke oorzaken die de oorzaak kunnen zijn voor een onvermijdelijk faillissement als niet tijdig wordt ingegrepen of de bakens worden verzet.

Denk hierbij aan de gewijzigde verdienmodellen een verouderd assortiment en de opkomst van start-ups die bestaande markten in de kaart spelen door nieuwe technologieën.

Bij elkaatr opgeteld zijn boven genoemde medeoorzaak van een teruglopende omzet, en oplopende schulden als crediteuren net meer tijdig kunnen worden voldaan.

Maar hoe meet je de gezondheid van je onderneming en dat is in twee situaties eenvoudig uit te leggen.

De gezondheid

Een onderneming is solvabel en kan aan al haar financiële verplichtingen voldoen.

Een onderneming met liquiditeitsproblemen kan niet tijdig meer aan haar verplichtingen voldoen en is insolvabel

In het laatste geval zal er ingegrepen moeten worden en schulden gesaneerd moeten worden. Daarvoor bestaan allerlei juridische mogelijkheden om de financiële situatie sterk te verbeteren.

Het objectief beoordelen van de financiële gezondheid van een onderneming op basis van kengetallen is een lastige opgaaf omdat cijfers meestal niet up-to-date zijn. Voor iemand het in de gaten heeft zit de onderneming in zwaar weer.

Er zijn vaak tal van kenmerken die al eerder zichtbaar zijn.

httpsnfpi.nlwp-contentuploads201902giammarco-boscaro-380898-unsplash.jpg (1)
Belangrijke risico’s welke vaak leiden tot discontinuïteit van een onderneming zijn:
 • Aanhoudende verliezen
 • Faillissement leveranciers
 • Financieringslasten
 • Leaseovereenkomsten
 • Liquiditeitsproblemen
 • Overhead
 • Personeelsverloop
 • Privé opnames
 • Slecht debiteuren beheer
 • Stagnerende omzet
 • Verouderd assortiment
 • Wanbeleid

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Plan dan via de knop hieronder een gesprek met ons in!