Wat zijn de consequenties van faillissement voor een ondernemer?

Het faillissement van een onderneming betekent dat het bedrijf op naam of rechtspersoon in verkeerde handen is gekomen. Hierdoor verliezen de betrokkenen hun gehele vermogen. De gevolgen voor een ondernemer zijn dan ook erg divers, afhankelijk van de situatie bij het faillissement. Sommige ondernemers kunnen misgelopen budgetten aan kosten achterlaten, anderen lijden onder schadeclaims van werknemers of derden. Een faillissement veroorzaakt ook onvoldoende middelen voor de toekomstige economische activiteiten van de betrokkene.

Wat zijn faillissementen?

Faillissement is een juridische vorm van het afnemen van deelneming aan een bedrijf. Dit kan plaatsvinden door overname, samensmelting of overschrijding van kapitaalvermogen. Hierdoor verliezen alle investeerders hun gehele inbreng binnen dit bedrijf. In veel gevallen gaat er sprake zijn van ondernemersschade, zoals financiële schade en schade aan het imago van het bedrijf. Faillissementen zijn voor ondernemers vaak een erg moeilijke situatie. Hierdoor kan er sprake zijn van financiële problemen, werkloosheid of schade aan de reputatie en positie op de markt. Het is daarom aan te raden om een surseance aan te vragen om zo nog meer tijd te winnen voordat u op dit punt komt. Lees via deze link meer over het aanvragen van een surseance.

Faillissement

Wat zijn de consequenties van faillissement voor een ondernemer?

Faillissement betekent voor een ondernemer dat hij of zij moet aannemen dat alle belangrijke beslissingen en plannen gebroken zijn. Dit kan leiden tot problemen in de financiële situatie, schade aan de persoonlijke situatie en mogelijk ook voor toegevoegde schade. Door het faillissement van een vof of eenmanszaak valt de persoonlijke financiële situatie in duigen, wat er mogelijk ook voor toegevoegde emotionele schade kan leiden. Daarom is het belangrijk om vooraf goed te informeren naar de mogelijkheden om een faillietverklaring te voorkomen, voordat de rechtbank zich er mee gaat bemoeien.

Verloop faillissement

Faillissement kan voor ondernemers een groot verlies betekenen. Hierbij kan sprake zijn van problemen met investeringen of gedwongen arbeid. Wel is het belangrijk om zich te oriënteren op de consequenties van faillissement voor een ondernemer. Zo krijgt hij vaak recht op schadevergoeding en andere voordelen die verband houden met het faillissement. Daarnaast is het ook mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen het de uitspraak van de rechter. Het is altijd belangrijk om een ervaren insolventie adviseur te raadplegen als er vragen of zorgen zijn over het veilig en succesvol navigeren door deze wateren.

Ernstige gevolgen

Als een bedrijf niet adequaat wordt beschermd, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de eigenaar. In dit artikel bespreken wij enkele van deze problemen en de mogelijke gevolgen ervan.

  1. Het risico bestaat dat de ondernemer zijn of haar bedrijf niet meer kan runnen of een nieuwe start kan maken.
  2. Er is ook een bedreiging voor de veiligheid en het welzijn van de eigenaar, aangezien eventuele financiële problemen kunnen leiden tot rechtszaken en reputatieschade.
  3. Een failliete onderneming heeft meestal verstrekkende gevolgen voor de eigenaars – of het nu gaat om financiële ondergang, verlies van klanten, verlies van prestige etc.

Doorstart na faillissement

Wanneer een bedrijf failliet gaat, heeft dat uiteenlopende gevolgen voor de eigenaar. Hoewel de meeste eigenaren uitkijken naar een doorstart, is dit niet altijd mogelijk. Het is zelfs goed mogelijk dat er geld wordt opgenomen om de schade te beperken of de directe verantwoordelijkheid bij de ondernemer weg te nemen. De meeste ondernemers vinden het belangrijk om weer op te starten. Daarnaast is het mogelijk om contact met potentiële klant en op te nemen om zichtbaarheid te creëren. Na een doorstart is het mogelijk om verder te bouwen aan de marktpositie van het bedrijf.

Wat doet de curator na afronding van het faillissement?

Het faillissement van een ondernemer kan voor ondernemers een groot verlies opleveren. De curator draagt bij aan het faillissement door faillissement verklaringen en schuldsanering. De curator staat onder andere voor het beheer van de rechten en verplichtingen van de ondernemer en bepaalt de rechten en verplichtingen van verzekeringsmaatschappijen en schuldeisers. Na faillissement verricht de curator diverse maatregelen. Zo kan hij bijvoorbeeld bepalen dat de betrokken persoon afschrijvingen zal moeten doen op immateriële goederen.

Hoe gaat het faillissement uitgebreid worden?

Faillissement kunnen zeer vervelend zijn voor een ondernemer, zowel financieel als juridisch. De gevolgen kunnen variëren van schade aan het bedrijf, juridische problemen en verlies van klanten tot minder orders. Het is dus belangrijk om vooraf goed na te denken over de gevolgen van het faillissement voor uw bedrijf en uzelf als ondernemer voordat u een faillissementsaanvraag indient. Ook kunt u contact opnemen met een specialist in financieel advies om alle inhoud op een rijtje te zetten. Deze kunt u dan gebruiken bij uw besluiten over het faillissement. Daarnaast kunt u deze mogelijkheid ook gebruiken als u een specifieke vraag heeft over uw bedrijf liquideren, de faillissementswet of insolventies.

Wat is de belangrijkste taak van de rechter-commissaris?

De belangrijkste taak van een rechter-commissaris is alle mogelijke gevolgen voor het bedrijf uit te zoeken. Dit kan het toekennen van financiële compensatie inhouden, het bedrijf vooruit helpen of zelfs een verzoek doen om een nieuwe ondernemingen op te richten. Elk faillissement heeft nare gevolgen voor de eigenaar.

Wat is de belangrijkste taak van de curator?

De belangrijkste taak van de curator is het opzetten van een goede organisatie in het faillissement. Dit kan alle administratieve handelingen zijn die nodig zijn om het bedrijf weer terug op afstand te kunnen houden, zoals afschrijvingen, aankoopbeleid en investeringsbeleid. Hij onderzoekt ook of er andere mogelijkheden bestaan voor het bedrijf om weer te gaan groeien.

Invoering boedel-besluit

Faillissement van een ondernemer heeft een uitgebreid effect op zijn of haar bedrijf. Er kunnen verliezen aan klanten, schade aan de infrastructuur en materiaal, administratieve overhead (ten laste van de commissarissen), en verspilling van mogelijkheden ontstaan. De ondernemer kan zelfs worden ingezet als adviseur of interim-manager bij het overdragen van zijn bedrijf. Het faillissement van een ondernemer heeft bovendien gevolgen voor de betrokken personen zoals de aandeelhouders, bijvoorbeeld verlies aan vermogen, verlies aan recht op verklaring voor inbeslagname, schulden veroorzakende activiteiten.

Einde faillissement

Faillissement heeft diverse gevolgen voor ondernemers. Zo komen schade, gevangenisstraf, boete of ontneming van rechten voor. Naast financiën kunnen ondernemers ook nadelige beïnvloedingen ondervinden, bijvoorbeeld in het beroep of op de sociale media. Het is dus belangrijk dat ondernemers goed op advies worden gesteld door hun advocaat, notaris & insolventie rechter om zo eventueel te voorkomen dat zij nadelige effecten ondervinden. Ondernemers hebben vaak tijd nodig om erachter te komen wat deze consequenties zijn en hoe zij hierop snel moeten handelen.

Schuldeisers gaan akkoord: einde faillissement

Faillissement kan verlies aan geld, werknemers en rechten opleveren. Het gaat hierbij vooral om faillissementsvorderingen van schuldeisers. Zij willen hun geld terug of stellen andere voorwaarden dan deelnemers aan het faillissement zouden doen. Wie bij een faillissement uit de boot valt, verliest onder meer zijn rechten op eigendom en inkomsten binnen het bedrijf dat hij beheerst had of gepland had te exploiteren. Ook kan er sprake zijn van gevangenisstraf of financiële boete voor criminele activiteit in het verleden door de schuldeiser(s).

Schuldeisers gaan niet akkoord: uitspraak insolventie

Bijna altijd gaan schuldeisers akkoord met het einde van het faillissement. Dit is vaak alleen mogelijk als zij deelnemers aan het faillissement in vertrouwen nemen en hun belangen behartigen. Als schuldenaars geen akkoord willen of kunnen, dan moet er eerst gewerkt worden aan een uitspraak over insolventie waarbij alle rechten en plichten van de schuldenaars worden vastgelegd. Hierdoor zou een liquidatie of eigen faillissement voorkomen kunnen worden. Dit kan door bijvoorbeeld uitstel van betaling toe te passen waardoor de onderneming ruimte alle zaken goed te structureren en werkzaamheden weer op te pakken.

Aansprakelijkheid bij schulden

Als ondernemer heeft u recht op een vergoeding van de door het faillissement veroorzaakte schade. Uw aansprakelijkheid wordt bepaald door de hoogte van uw schulden en de duur van de faillissementsituatie. U bent niet automatisch vrij van alles, maar wordt wel beroofd van eventuele toekomstige winsten die u uit de situatie had kunnen halen. Het proces dat tot een bevredigende oplossing leidt, kan moeilijk zijn en veel tijd in beslag nemen, tenzij u alle belanghebbenden ervan kunt overtuigen dat het in hun eigen belang is niet door te gaan met het faillissement.

Doorstart na faillissement

Na het faillissement komen er zeer veel consequenties voor uw onderneming kijken. Het is dus verstandig om een jurist of insolventie rechter in te schakelen voordat alles gebeurd. Dit kan helpen bij de beslissing wat nu moet gebeuren en hoe ernstig de situatie voor uw bedrijf is. Ook kan het betekenen dat u recht krijgt op schadevergoeding of andere compensaties zoals dividenden of eigenwaarde verhoogd worden door gedraging vanuit bestuursmacht na faillissement.

Conclusie

Als ondernemer is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de consequenties van faillissement. Door een jurist of insolventie rechter in te schakelen, kan u veilig en efficiënt handelen. Zo kunt u eventuele schadevergoeding ontvangen en wordt er door het faillissement minder gedragen op de winsten van de onderneming. Voor meer mogelijkheden, lees onze blog over WHOA, dit is namelijk een goede optie om een faillissement te voorkomen.

Related Posts