Wat is een surseance van betaling?

Surseance van betalingen is een problematiek die vrij vaak voorkomt. Het kan bijvoorbeeld gaan om schulden aan klanten of aan een uitvoerder van diensten. Als u bijvoorbeeld ziek bent of als uitvoerder van uw bedrijf niet in staat bent om uw uitgaven onder controle te houden.

In zo’n situatie kunt u beroep doen op het recht voor uitstel van betaling. Het doel van de surseance is om uw schulden te verminderen of af te betalen. Zo kan het langere tijd personen helpen hun financiën in orde brengen. Er zijn wel nadelen aan deze maatregel: zo kunnen problemen ontstaan met invoering en controle van betaling, er kan sprake zijn van vertraging bij het geregeld betaald worden en ondernemerschap kan worden belemmerd.

Wanneer komt u bij de rechtbank terecht?

In principe zal de rechter tijdens de rechtspraak uitvoerig onderzoeken voordat wordt beslist over een surseance van betaling. Hij of zij zal u onderzoeken aan de hand van de volgende vragen:

  • Is uw schuld aannemelijk?
  • Wie zijn de betrokkenen bij de geschillen?
  • Wat zijn de betalingstermijn afspraken tussen u en uw leverancier?

Wanneer kunt u surseance van betaling aanvragen?

Als het op betalingen aankomt, is er altijd wel ergens een probleem. Daarom is het belangrijk dat u surseance van betaling kunt aanvragen wanneer u het gevoel hebt dat u zich de schuldenlast niet langer kunt veroorloven of wanneer er een probleem is met uw schuldeisers en er geen sprake van medewerking meer is.

Om dit te doen, moet u aan een paar eisen voldoen, zoals een duidelijk overzicht hebben van uw betalingen en een goede motivering voor het verzoek. Houd er rekening mee dat de rechter voor maximaal 18 maanden uitstel van betaling kan verlenen voor uw organisatie.

Om uw verzoek te staven, zult u bewijsstukken moeten overleggen, zoals facturen of inkomstenbelasting, afschriften. Kortom, u kunt surseance van betaling starten als u niet meer kunt betalen of als er een probleem is met uw rekening. En last but not least: controleer of alle betalingen op uw uitstaande schuld zijn verwerkt.

Wilt u meer weten hoe u van uw schulden af kunt komen? Klik dan op deze link om hier achter te komen.

Surseance

Hoe vraagt u surseance van betaling aan?

Alleen aan bedrijven kan uitstel van betaling worden verleend. Een verzoek om uitstel van betaling wordt door een advocaat bij de rechtbank ingediend, samen met alle financiële stukken en een lijst van schuldeisers. De rechter vaardigt dan een bevel uit waarin staat dat u uw schuldeisers gedurende een bepaalde termijn niet hoeft te betalen. Dit gebeurd alleen wanneer u op dit moment uw openstaande schulden niet kan betalen, maar wel kan informatie kan aantonen dat dit gedurende de surseance wel gaat lukken.

Einde surseance van betaling

U kunt een surseance van betaling niet opzeggen. Dit betekent dat u als schuldenaar uw schuldeisers uiteraard gedurende de periode van de surseance zult blijven betalen, ongeacht het probleem met uw financiële werking. Soms kan het voorkomen dat een probleem opgelost wordt voordat de surseance is afgehandeld. In dat geval zal uw schuldeiser, na overleg met de rechter, beslissen of de surseance eerder tot een eind komt.

Wat is het verschil met een faillissement?

Wanneer een onderneming het moeilijk heeft, kan een faillissement een oplossing zijn. In de praktijk is dit echter niet altijd de beste optie voor iedereen. Er moet een aantal juridische hobbels worden overwonnen voordat een faillissement kan worden aangevraagd, en het kan een kostbaar en tijdrovend proces zijn.

Een andere optie is surseance van betaling, of uitstel van betaling. Dit is een manier om te voorkomen dat een onderneming failliet gaat door alle betalingen op te schorten totdat een oplossing kan worden gevonden. Er zijn risico’s verbonden aan een surseance van betaling, waaronder de kans op verlies van inkomsten, maar vaak staat dit niet op tegen de gevolgen van faillissementen.

Wie kan surseance van betaling aanvragen?

Een surseance van betaling kan worden aangevraagd door een ondernemer die ernstige problemen heeft met zijn financiële situatie. De aanvraag kan alleen worden gedaan door advocaten via de rechtbank of door een andere autoriteit die bevoegd is voor faillissement zaken.

Voor- en nadelen surseance van betaling

Het hebben van een surseance van betaling is een handige manier om meer tijd te krijgen voor het oplossen van uw financiële problemen. Er zijn veel voordelen aan deze regeling, zoals het geen zorgen hoeven te maken over financiële stress veroorzaakt door een schuldregeling of terugbetaling van een lening.

Er zit wel een risico verbonden aan een surseance, maar het wordt over het algemeen gezien als een veiligere optie dan een regulier betalingsplan. Het nadeel is dat in het geval van een faillissement uw financiële gegevens en activa in beslag kunnen worden genomen. Bespreek uw specifieke behoeften en zorgen met een financieel adviseur voordat u een beslissing neemt.

Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er bij een surseance van betaling?

Een surseance van betaling zorgt ervoor dat alle betalingen die de ondernemer moet voldoen uitgesteld worden totdat er een oplossing is gevonden voor het financiële probleem. Dit kan voorkomen dat de onderneming failliet gaat. Een ondernemer die aan een surseance van betaling doet, zorgt dan ook voor het vermijden van verdere financiële problemen.

Hoe eindigt een surseance van betaling?

Een surseance van betaling kan worden opgelost door het verlenen van een schuld bemiddel of doordat de ondernemer ermee akkoord gaat dat hij failliet gaat. Mocht er geen oplossing zijn, dan wordt de onderneming toegestaan om te stoppen met betalen en is er sprake van een intrekking van de surseance. De ondernemer riskeert dan dat hij failliet gaat als hij niet snel een oplossing vindt voor het financiële probleem.

Conclusie

Hoewel uitvoering van de surseance van betaling niet onaangenaam zal zijn, zult u nieuwe inzicht verwachten in uw financiële situatie. De expert zult u gedurende de procedure van betaling ondersteunen en uw rechten uitstekend beschermen.

Bent u benieuwd naar hoe een surseance van betaling u kan helpen financiële problemen op te lossen en een schuldsanering of bewindvoerder kan voorkomen? Neem dan contact met ons op via de link hieronder. Zo kunt u zeker zijn van een goede oplossing en advies voor het financiële probleem.

Related Posts