Vanwaar WHOA?

Waarom is het een effectieve methode om schulden af te lossen van een in financieel zwaar weer verkerende organisatie?

Schulden verdragen is nog steeds een onderwerp van discussie in onze samenleving. WHOA is een efficiënte manier om schulden af te lossen van een in financieel zwaar weer verkerende organisatie.

Dit artikel gaat in op de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), wat het doel is en hoe het werkt. Er worden verschillende voorbeelden gegeven van situaties die ondersteund worden door WHOA, zoals schuld bemiddeling planning. U wilt natuurlijk niet dat het uiteindelijk bij de rechtbank terecht komt.

Met onze hulp bent overal klaar voor.

Wat is een WHOA? En heb ik hier recht op?

De WHOA is gebaseerd op het idee om het faillissementsrecht aan te passen aan de huidige behoeften. De WHOA vloeit voort uit een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat bedrijven en ondernemers die het financieel moeilijk hebben, toegang krijgen tot nationale herstructurering systemen die hen in staat stellen hun bedrijf voort te zetten (Richtlijn 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019).

Het doel van de WHOA is om bedrijven die failliet dreigen te gaan door een te hoge schuldenlast, maar verder levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben, de instrumenten te geven die ze nodig hebben om met succes te reorganiseren.

Het doel van de WHOA is het versterken van het reorganiserend vermogen van ondernemingen die vanwege te zware schuldenlasten failliet dreigen te gaan, maar wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Het voordeel hiervan is dat WHOA op efficiency en resultaat gebaseerd is, wat betekent dat het sneller werkt dan andere methodes zoals de schuldsanering of het faillissement aanpakken door middel van betaling achterstands verhogingen.

WHOA is de meest effectieve methode om schulden af te lossen van een in financieel zwaar weer verkerende organisatie. Het is niet alleen effectief, het is ook verstandig, want uw organisatie kan de rechten van schuldeisers en aandeelhouders wijzigen, met name rechten van schuldeisers om de onderneming tot dwang haar nakomingen te laten voldoen wie in gesloten overeenkomsten zijn besproken en vastgesteld.

Als uw organisatie aan alle voorwaarden voldoet, zal het aanschaffen van WHOA zeker de positie van uw organisatie verbeteren, ook is het mogelijk om via WHOA een herstructurering van de overeenkomsten waar te maken, wie op dit moment in omloop zijn.

Een onderhandse schikking met schuldeisers kan een dreigend faillissement voorkomen en een onderneming in staat stellen haar activiteiten voort te zetten. De WHOA kan ook worden gebruikt om een bedrijf dat geen overlevingskansen meer heeft op een gecontroleerde manier te laten liquideren.

Dit gebeurt door buiten een faillissement om een akkoord met de schuldeisers te bereiken. Het voordeel van deze methode is dat er over het algemeen betere resultaten worden bereikt dan wanneer de onderneming in een faillissement zou worden geliquideerd.

Om het faillissement van een levensvatbare onderneming te vermijden, wordt een WHOA-overeenkomst gesloten. Bovendien behoudt het management van de onderneming tijdens het WHOA-proces de controle over de onderneming. Het management kan het bedrijf blijven leiden en juridische handelingen verrichten. In geval van een “gewoon” faillissement worden de bevoegdheden van het management echter overgenomen door de curator. Het bijzondere van deze wet is dat zij ook schuldeisers kan binden die niet met het akkoord hebben ingestemd. Daarom wordt het akkoord ook wel een “verplicht akkoord” genoemd.

Een WHOA-akkoord kan de rechten van schuldeisers en aandeelhouders van de vennootschap wijzigen. Met name het recht van de schuldeisers om de vennootschap te dwingen de verplichtingen na te komen die de vennootschap in de met hen gesloten akkoorden zijn opgelegd. De WHOA biedt de onderneming ook de mogelijkheid om bestaande overeenkomsten te herstructureren.

U kunt een akkoord bereiken over een schuldsanering zonder instemming van alle schuldeisers. Dat kan sinds 1 januari 2021 met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Lijkt een faillissement onvermijdelijk? De WHOA kan een oplossing bieden en wij kunnen u daarbij helpen. Lees via deze link verder of de WHOA u uitkomst kan bieden.

Over de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

WHOA

Schulden afleggen is nog nooit zo goed gegaan als nu. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) heeft zorg geboden voor een betere schulden aflossing onder schuldeisers in financieel zwaar weer. Hierdoor zijn groepen zoals ondernemingen, bedrijven en mensen schuldeloos gekomen.

Wat is deze wet en wat zijn de voordelen? De wet homologatie onderhands akkoord is bedoeld voor bedrijven en ondernemingen die door de economische crisis getroffen waren.

Door het akkoord kunnen schulden afgekocht worden en leningen verstrekt worden aan sectoren die door de economische crisis getroffen werden. Dit heeft niet alleen een groot voordeel voor de ondernemer, maar ook voor de getroffen aandeelhouders wie nog willen redden wat mogelijk is.

Waarom is WHOA effectief?

De WHOA stelt ondernemingen die verwachten op korte termijn niet aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, in staat hun schuldeisers en aandeelhouders een akkoord aan te bieden.

Een dergelijke vaststellingsovereenkomst is niet nieuw. Wel nieuw is dat deze ondernemingen vervolgens de rechter kunnen vragen om het akkoord goed te keuren (te homologeren).

Door deze homologatie zijn alle schuldeisers en aandeelhouders die bij het akkoord betrokken zijn eraan gebonden, ook zij die niet met het akkoord hebben ingestemd. De WHOA biedt (onder bepaalde voorwaarden) ook mogelijkheden om akkoorden te sluiten.

Door deze homologatie worden alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden, ook zij die niet met het akkoord hadden ingestemd.

Ook biedt de WHOA (onder omstandigheden) mogelijkheden om overeenkomsten die zwaar op een onderneming drukken aan te passen en/of te beëindigen.

Pieter Knabben en zijn vertrouwde teams aan specialisten hebben het proces van de voorbereiding van het akkoord tot de uitvoering ervan overzichtelijk samengevat in een Knab gemaakt stappenplan zodat u persoonlijk advies gericht kan vragen. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via de link of via de chatbot. En wij reageren direct met alle benodigde informatie.

Schulden kunnen voor organisaties een enorme zware last zijn. Vaak zijn ze niet meer verkrijgbaar en zijn ze onder druk van financiële schulden. WHOA is een effectieve methode om schulden af te lossen.

Dit houdt in dat de waarde van de verliezen naar beneden gaat, wat leidt tot eenvoudiger financiering voor de organisatie. WHOA is dan ook effectief omdat het een methode is om schulden af te lossen, die normaal gesproken niet meer verkocht worden. Dit is vooral van belang voor bedrijven in financiële zwaar weer verkeer situaties, en/of al te maken hebben met de faillissementswet. Preventie is beter dan executie.

Welke problemen worden ondersteund door WHOA?

In het voorjaar van 2021 werd WHOA voor het eerst door ondernemingen gebruikt om schulden af te lossen. Deze effectieve methode van onderzoeken aan schulden ondersteund onder andere problemen als het onderkennen van problemen, het vinden van aanwijzingen voor mogelijke oplossingen en het nemen van consequenties voor mogelijke aflossingen. Daarnaast ontwikkelen deelnemers zich persoonlijk door hun onderneming mee te nemen, en te kijken hoe met deze nieuwe aanpak de inhoud van hun bedrijf kan worden aangepast en dus mogelijk tot een compleet nieuwe herstructurering van het bedrijf leidt.

Resultaten en voordelen van WHOA voor de organisatie

WHOA is een resultaatgerichte methode die vaak wordt toegepast als schulden reductie methode voor in financieel zwaar weer verkerende organisaties. Bescherming of risico’s aangaande eventuele gevolgschade is dan ook wat gezamenlijk beheer belangrijker dan een individuele partij. Deelnemers zien het probleem van schulden zichtbaar verminderen, wat een positieve boodschap is voor organisaties. Reductie in financiële lasten en mogelijk toegevoegde inkomsten maken deze methode tot effectieve oplossing voor financiële problemen.

Door het invoeren van deze methode creëert u een positieve structuur op de kernactiviteiten en ontspant u daardoor drukwegen die tot frustraties leiden binnenlands en buitenlands. Dit artikel geeft dan ook een overzicht van de voordelen en resultaten van WHOA voor organisaties.

Hoe moet je hiermee omgaan als je niet weet wat schuldenpositie van je organisatie is?

Organisaties verschillen in het bedrag dat zij verschuldigd zijn, dus het is belangrijk uw schuldenpositie te kennen om schulden doeltreffend aan te pakken. Als u niet weet wat uw schuldenpositie is, dan kunt u gebruik maken van deskundige kennis en discretie om dit te achterhalen.

Een manier om dit te doen is eerst de financiële situatie van uw organisatie te bekijken. Zo krijgt u een beter beeld van waar de schuld vandaan komt en/of aflossing mogelijk is of niet. Als u een duidelijker beeld heeft van de financiën van uw organisatie, kunt u aan de slag met schuldmanagement. Dit houdt in dat u een duidelijk schuldaflossingsplan opstelt en eventuele andere risico’s in verband met de schuld in overweging neemt.

Het NFPI heeft meer dan 49 jaar ervaring in insolventie. Dhr. Pieter Knabben is een specialist wie sinds het begin van insolventie met regeling en klasse garandeert dat de afwikkeling zo goed mogelijk verloopt. Klik hier voor meer artikelen.

Conclusie

De huidige economie is vooral schulden aan het produceren. Door de schuldenlast te reduceren kunnen bedrijven weer aan de slag komen en blijven investeren in ondernemingen. WHOA is een effectieve methode om schulden af te lossen van een in financieel zwaar weer verkerende organisatie. Hierdoor kunnen bedrijven herstel verwachten, schuldeisers ondersteunen en zelfvertrouwen aan het niveau krijgen dat zij wensen.

Wilt u geholpen worden door een team van gedreven werknemers altijd klaar staat voor uw onderneming, uw werknemers en u persoonlijk. Onze herstructureringsdeskundige zorgt dat een faillissement situatie voorkomen kan worden en in het ergste geval uw organisatie gezond (in hoe ver nog mogelijk) kan liquideren. Neem vandaag nog contact met ons op, en wij nemen al uw financiële stress zo snel mogelijk van u af!

Related Posts