Tijd om economisch onheil af te wenden!

AMSTERDAM, „Het NFPI waarschuwt al twee jaar voor het naderend financieel en economisch onheil dat gestaag op ons afkomt.  Struisvogelpolitiek dat is het en met de andere kant opkijken los je geen problemen op.

Er is voor de komende jaren weinig positief nieuws te melden. De Corona-crisis was het begin en de aanzet tot een nog diepere toekomstige economische crisis die al eerder was voorspeld.

Op termijn zullen deze negatieve effecten steeds meer bedrijven raken. Maar ook de consument zal hier last van hebben, geconfronteerd door alsmaar duurder worden producten. Op den duur zou deze situatie onbeheersbaar kunnen worden.

Alle seinen staan op rood, de economie raakt steeds meer in verval. Alle negatieve omstandigheden komen nu tezamen en ik voorspel zeven magere jaren, als het niet langer is.

De geschiedenis herhaalt zich met alle negatieve gevolgen voor de economie en ik vrees voor de overige negatieve effecten. De kans is groot dat met name China de wereldvrede ernstig kan verstoren op het moment dat Taiwan wordt aangevallen om ingelijfd te worden, zoals eerder met Hong Kong gebeurde. De gevolgen zullen desastreus zijn en het begin van nog meer economische problemen en oorlog.

Liquidatie BV

Pieter Knabben startte in 2020 al met diverse onderzoeken naar de gesteldheid van de Nederlandse economie. Al snel werd de conclusie getrokken dat er duizenden ZOMBIE vennootschappen waren die beter geliquideerd zouden kunnen worden.

Door de huidige economische situatie is de verwachting naar beneden bijgesteld en verwacht wordt een toename van 30% of meer van bedrijven die zullen failleren.

Maar ook in de ons omringende laden is het niet veel beter. In België is het aantal faillissementen inmiddels fors toegenomen. Ook in de rest van Europa, met Duitsland en Engeland als koplopers zal het aantal faillissementen fors toenemen, althans dat is de verwachting.

Door de inflatie, de alsmaar verder oplopende rente, de te dure dollar en de verder stijgende prijzen van diverse grondstoffen, in combinatie met stijgende loonkosten staat de economie onder druk. Bij veel ondernemingen is er sprake van een tekort aan liquiditeiten die langzaam opdrogen. Kortom, zo kan het niet door blijven gaan met als gevolg dat faillissementen op den duur onvermijdbaar zijn. Het is haast onmogelijk om tegen deze extreme kostenstijgingen op te blijven werken.

De Overheid versus het MKB

Het is ongekend dat de Overheid het MKB kunstmatig in stand houdt. Dit kan zo niet door blijven gaan. De afgelopen jaren heeft de overheid met diverse steunpakketten ondernemers met miljarden gesteund. De Belastingdienst heeft nog een slordige twintig miljard te vorderen van ondernemers aan wie vooralsnog enig uitstel werd verleend.

En dan hebben we het nog niets eens over de ondernemingen die op grove wijze misbruik hebben gemaakt van de gemeenschapsgelden door subsidie aan te vragen gebaseerd op valse cijfers. Leuk en aardig al die steunpakketten, maar we zouden ons beter kunnen afvragen of al die bedrijven het überhaupt wel hadden overleefd als er geen Corona zou zijn geweest.

Sinds de Corona-crisis zijn de aantallen faillissementen sterk gedaald, dat staat niet in verhouding de statistische gegevens van de laatste 3 decennia. Hier klopt iets niet. Het blindelings verstrekken van subsidies en steunmaatregelen alle bedrijven in het MKB kan niet eindeloos door blijven gaan.

Bij veel ondernemingen is er een chronisch tekort aan werkkapitaal, de liquiditeiten drogen op. De marges staan zwaar onder druk. Ook deze gevolgen zijn op den duur desastreus en aanleiding voor nog meer financiële problemen en met een toename van faillissementen die gepaard zullen gaan met een toename van werkloosheid.

De economische problemen stapelen zich op, toch staan er dagelijks duizenden Nederlanders in de rij op Schiphol om op vakantie te gaan. En maar klagen. De vraag is hoe lang we dit patroon volhouden. Het besef van verandering dringt nog niet door, men wil er ook liever niet aan denken, tot de klap komt.

Het is ook veel gezelliger om alvast aan iets positiefs te denken, bijvoorbeeld aan het plannen van een wintersportvakantie. Voor zolang het nog kan. Ondertussen liggen de draaiboeken bij het NFPI klaar om  levensvatbare bedrijven tijdig en preventief te herstructureren, te voorzien van een gezond eigen vermogen en een gestroomlijnde organisatie zodat deze,  in een nieuwe vorm,  gezond verder kunnen.

Related Posts