nfpi-sfeerbeeld-schaakpion

Schuldhulpverlening en -sanering

Als uw onderneming niet meer aan alle crediteuren kan voldoen, kan het voelen alsof het einde nabij is. Bij een faillissement verliezen alle betrokken partijen. Daarom is het belangrijk om te zoeken naar een alternatief waarbij u verder kunt met uw werk, en uw schuldeisers genoegdoening krijgen.

Schuldsanering
Het NFPI neemt, als schuldhulpverlener, contact op met uw schuldeisers om afspraken te maken. Dit kan gaan over betaling in termijnen, of beter nog: de vordering afkopen tegen finale kwijting van een percentage. Bij akkoord betaalt u dan een deel van de schuld en wordt het resterende deel kwijtgescholden.

Nieuwe wetgeving in de maak; het DWANGAKKOORD
Indien een of meerdere schuldeisers niet willen meewerken aan een schuldsaneringstraject, kan het NFPI de rechter vragen om een dwangakkoord. Bij een dwangakkoord worden alle schuldeisers verplicht medewerking te verlenen aan het schuldsanering concept zoals werd voorgesteld in een minnelijk saneringstraject. De rechter kan de schuldeisers die dwarsliggen dwingen akkoord te gaan, om een faillissement te voorkomen.

Schuldhulpverlening door NFPI
Het NFPI heeft jarenlange ervaring in het bemiddelen bij schulden. Na het eerste contact, via telefoon of email, doorloopt u een uitgebreide intake om uw financiële situatie in kaart te brengen. Alle mogelijke scenario’s worden in kaart gebracht, en voor het gewenste scenario wordt een saneringsplan opgesteld. Vervolgens benadert het NFPI uw crediteuren en overige met een voorstel voor schuldsanering.

Het aantal schuldeisers is onbeperkt. De kosten van schuldhulpverlening zijn een van tevoren vastgesteld, vast bedrag. Snel actie ondernemen verkleint de kans op een faillissement. Aarzel niet om contact op te nemen.

SCHAKEL ONS IN

Financiële problemen vergen veel energie, en bij een faillissement is iedereen verliezer.

Vraag direct juridische hulp aan

Start typing and press Enter to search