Biedt de WHOA- uitkomst?

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldsaneringsvoorstel. Dan spreekt men over een dwangakkoord, of een crediteurenakkoord of schuldenakkoord.

Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet is in werking getreden op 1 januari 2021. Voldoende kansen om een faillissement te voorkomen.  WHOA is doorstarten zonder schulden en zonder faillissement.

Via de WHOA helpen wij bedrijven die failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbaar zijn. Door schulden te reorganiseren en te saneren, kunnen deze bedrijven overleven en voortbestaan.

Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen.

Belangrijkste punten bij inzetten WHOA
  • Het bedrijf kan nu of in de toekomst zijn schulden niet meer betalen.
  • Het doel van een akkoord moet zijn:
– het afwenden van een dreigend faillissement van een onderneming die na herstructurering weer financieel gezond is.
  • Er moet een haalbaar en doordacht akkoord worden aangeboden en een onderbouwt een herstructureringsplan.
  • Een belangrijke voorwaarde is dat het akkoord redelijk moet zijn. Dat houdt bijvoorbeeld in dat schuldeisers door het akkoord niet in een nadeligere positie mogen komen dan bij een faillissement.
Voordelen van de WHOA
  • Als een schuldeiser nu het faillissement aanvraagt zal de rechtbank GEEN faillissement uitspreken indien u binnen 4 weken met een plan van aanpak komt.
  • U kunt een afkoelingsperiode inroepen, schuldeisers moeten gedwongen wachten op betaling van hun facturen.
  • Alle contracten (zoals huur en leasing) kunnen onmiddellijk worden opgezegd of er kunnen betere condities worden afgesproken.
  • Alle schuldeisers (bank, belasting, crediteuren) kunnen door de rechtbank worden gedwongen mee te werken aan het plan om de schulden te saneren.
  • Er rest wel een belangrijk vraag, wie financiert een crediteuren akkoord en een doorstart?

Is een faillissement dan toch niet een betere oplossing?

Deze vraag kunnen wij beantwoorden, maar uitsluitend tijdens of na een persoonlijk gesprek. Plan hieronder een gesprek met ons in.