Stoppen of doorgaan als de coronasteun stopt?

Dagelijks wordt mij om advies gevraagd; is mijn bedrijf eigenlijk na het coronatijdperk nog wel levensvatbaar? Of is het verstandiger de stekker eruit te trekken en te stoppen.

Kan ik mij financieel bedruipen als over enkele weken, maanden de corona steunmaatregelen langzaam worden afgebouwd of is het verstandiger helemaal te stoppen?

Veel ondernemers kunnen hier zelf geen antwoord opgeven, of willen het antwoord niet geven omdat ze twijfelen. Het is, én blijft de komende maanden ook koffiedik kijken en daar worden ondernemers onrustig van.

Als Nationaal Faillissement Preventie Instituut hebben wij het nu al druk in verband met alle besprekingen met ondernemers, verspreid over het land, die om advies vragen te bezoeken en de haalbaarheid te onderzoeken.

Als de schulden te hoog zijn opgelopen adviseren wij een doorstart te maken, en alvast een nieuwe onderneming op te richten om op het moment dat het nodig is een doorstart te maken of middels een activa-passiva transactie. Afscheid nemen van de bestaande onderneming en het faillissement aanvragen kan een hele opluchting zijn.

In een aantal situatie adviseer ik zelf om op een nette en verantwoorde manier helemaal te stoppen met ondernemen. Met name oudere ondernemers die het digitale tijdperk niet meer kunnen bijbenen.

Er zijn ook andere opties om schulden te reduceren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de nieuwe wet die sinds 1 januari 2021 in werking is getreden de WHOA.

Met deze wetgeving kunnen wij ondernemers met financiële problemen nog beter van dienst zijn en ondersteunen bij een ingrijpende schuldreducering.

Ik zorg dan voor een gedegen saneringsplan voor ondernemers die echt niet meer door alle stress zelf de financiële problemen kunnen oplossen. Een schuldsanering is altijd beter om een faillissement te voorkomen voordat de curator dat, overigens niet altijd in het belang van alle schuldeisers dit gaat doen.

Het valt ons op dat veel schuldsaneerders torenhoge kosten in rekening brengen. Ondernemers in financieel zwaar en veel noodlijdende ondernemingen kunnen zulke saneerders missen als kiespijn.

Het NFPI hanteert vaste prijzen, wij noemen het een package deal en geen uurtje factuurtje, ook daar zit niemand op te wachten.

Wij hebben geïnvesteerd in slimme software automatiseringsprocessen zodat wij snel kunnen schakelen en voor relatief lage prijzen een schuldsaneringstraject kan afwikkelen en alle problemen oplossen.

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat ondernemers verder kunnen, dat gaat niet altijd zonder slag op stoot, het komt geregeld voor dat een ondernemer door zijn eigenwijs- en eigengereidheid zichzelf in de weg zit. Maar ook dat probleem los ik in de regel snel op door met een goed gesprek en een spiegel voor te houden en introspectie bij te brengen.

“Door het proces slim te automatiseren, en samen te werken met slimme mensen, kunnen wij die prijs tot misschien wel factor tien naar beneden brengen, en zo wordt het ook beschikbaar voor kleine ondernemingen. Dat is onze ambitie.”

[us_cta title=”Wilt u meer weten of een afspraak maken?” title_size=”20px” title_tag=”p” color=”light” btn_label=”CONTACT” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fnfpi.nl%2Fcontact%2F|title:Contact”]Bel dan naar 085 0160 788 of mail naar info@nfpi.nl[/us_cta]