Ondernemers in financiële moeilijkheden

De gevolgen van een faillissement zijn groot. Niet alleen voor de onderneming in moeilijkheden. Ook de bestuurder, de crediteuren, de financiers en aandeelhouders komen op terreinen waar ze zich liever niet zouden bevinden.

En waar helderheid veel onrust kan voorkomen op veel verschillende vlakken en voor alle bij het faillissement betrokken partijen. Omdat wij meer dan 45 jaar ervaring hebben als faillissement experts adviseren en begeleiden wij bedrijven in allerlei branches verspreid over heet Nederland.

Wij scheppen orde in de financiele choas, wij beschermen statutair directeuren tegen de gevreesde bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement.

de rechtbank een aantal van onze advocaten regelmatig tot curator en bewindvoerder benoemt, fungeren zij bij uitstek als klankbord en kunnen zij onze klanten bijstaan in juridisch geschillen die (dreigen te) ontstaan.

Hangt er (wellicht) meer boven uw hoofd dan u op dit moment kunt overzien? Een oriënterend gesprek met één van onze advocaten brengt vaak al veel rust.
U kunt ons natuurlijk ook bellen 076 5220511

Vrijblijvend oriënterend gesprek

Welke zaken hebben betrekking op insolventierecht?

RST advocaten helpt u onnodige kleerscheuren voorkomen als u te maken heeft of krijgt met bijvoorbeeld:

Eigen faillissement aanvragen

U dreigt failliet te gaan en wilt doorstarten

Hoger beroep en verzet tegen faillissement

Faillissementsaanvraag als incassomiddel of verhuurdersoplossing

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

De curator aansprakelijk stellen/procedure starten tegen de curator?

Klacht over de curator

Kan ik een curator in een faillissement aansprakelijk stellen?

Ontslag van curator verzoeken

Paulianeus handelen: wat is dat?

Invloed uitoefenen op het faillissement; de commissie van schuldeisers

Verrekening bij faillissement

Wat kan ik als schuldeiser nog doen bij faillissement?

Wat mag wel en wat mag niet bij een dreigend faillissement?

Wat kan ik doen om uit een faillissement te komen?

Hoe kom ik het snelst van mijn schulden af?

Welke soorten akkoorden kan ik aanbieden voor oplossing van mijn schulden?

Wat kan ik doen als particulier bij schulden?

Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP)

Wat te doen bij dreigende huisuitzetting, afsluiting energielevering en/of beslaglegging?

Wat te doen als zzp’er met schulden?

Wat te doen als eigen woningbezitter met schulden?

Wat kan ik als schuldeiser nog doen bij WSNP?

Wat kunt u doen als de gemeente u niet helpt met uw schulden?

Hoe werkt de rangorde van schuldeisers in faillissementen?

Juridisch advies over surseance van betaling

Juridische bijstand advocaat in strafzaak over faillissementsfraude

WHOA voor schuldenaren

Bent u schuldeiser in een (dreigend) faillissement?

Ook als u schuldeiser bent kunnen onze advocaten u helpen de schade te beperken. Zo heeft een advies hoe te handelen om uw vordering op een failliet(te onderneming) zo klein

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Bel dan naar 085 0160 788 of mail naar info@nfpi.nl

Menu