Een zakelijk geschil oplossen

Er is een oud Nederlands spreekwoord; ‘wie procedeert om een koegeeft er een toe’.

Procederen kost geld, zelfs na veroordeling van de tegenpartij in de proceskosten; die dekken namelijk nooit de werkelijk gemaakte kosten voor de juridische bijstand van een advocaat.

Zakelijk geschil

Het kan voorkomen dat uw bedrijf te maken krijgt met een zakelijk geschil. Dit kan bijvoorbeeld een geschil zijn met een leverancier, een investeerder, een werknemer, een klant of een andere partij.

De kans dat een onderneming onverwacht geconfronteerd wordt met een zakelijk geschil is altijd aanwezig. Situaties kunnen van de ene op de andere dag wijzigen.

Deze video kan voor u belangrijk zijn en als insolventie adviseur vind ik het belangrijk u erop te attenderen wat u het best kan doen bij een onverwacht zakelijk probleem.

Om te beginnen

Negeer nooit klacht, Negeer nooit een aanmaning, reageer op elke aanmaning.

Neem elke dagvaarding serieus. Betwist schriftelijk elke vordering van een leverancier die niet correct is.

De meest praktische dingen die u zelf kunt doen om een zakelijk geschil te voorkomen zijn:

Gemaakte afspraken ondubbelzinnig vastleggen, gemaakte afspraken checken, blijven communiceren of direct mij inschakelen.

Communiceren vanuit de ratio in plaats van emoties, dat is essentieel bij het oplossen van de meeste problemen.

Principes; principes kosten geldt en leiden tot niets, je kont tegen de krib gooien is meestal niet verstandig, koppig zijn evenmin.

Gelijk hebben of gelijk krijgen is juridische procedures is niet te voorspellen.

Ik prefereer conflicten bespreekbaar te maken, ik denk in oplossingen en probeer de plooien glad te strijken.

Ook het luisteren naar de argumenten van de wederpartij zijn essentieel om een conflictsituatie op te lossen.

De waarheid en de oplossing liggen meestal in het midden.

Water bij de wijn doen, kan een hoop ellende voorkomen. Maar er zijn meerdere opties mogelijk als onderhandelingen om welke reden dan ook niet zouden slagen.

Als deze opties niet werken, de bereidheid tot onderhandelen uitgesloten is, tsja dan kunt u een stapje verder gaan.

U zou een procedure kunnen starten tegen uw tegenpartij bij de kantonrechter of de civiele rechter. Bij welke rechter u moet zijn hangt af van de soort zaak en de waarde van de zaak.

Wacht niet te lang!

Wacht niet tot dat het te laat is. Plan nu een vrijblijvend gesprek met mij in om te bespreken hoe we jouw financiële problemen kunnen oplossen!

Verschillende mogelijkheden

Buitengerechtelijk oplossingen van geschillen

Mijn advies is; houd advocaten zo lang mogelijk buiten de deur.  Ze kosten handel vol geld, en, het zijn geen ondernemers, over het algemeen ook geen onderhandelaars met passie

In sommige gevallen is het niet nodig om een procedure bij de rechter te starten. Een procedure starten kost immers veel geld, tijd en energie, terwijl er wellicht ook andere manieren zijn om een geschil eenvoudiger te voorkomen of op te lossen. Indien beide partijen meewerken kan menig geschil buitengerechtelijk opgelost worden. Het is allereerst belangrijk om de gemaakte afspraken te checken. Daarnaast is het altijd verstandig om te blijven praten. Wanneer praten geen optie is, kan een mediator ingeschakeld worden. In het navolgende zullen deze mogelijkheden aan bod komen.

Gemaakte afspraken checken

De Algemene Voorwaarden, leveringsvoorwaarden en overeenkomsten zijn documenten waarin allerlei afspraken en regels staan. Deze komen ook aan bod wanneer u een product of dienst levert aan een klant en wanneer u in zee gaat met een leverancier en investeerders. Indien er zich een conflict voordoet is het altijd handig om de afspraken erbij te pakken die met de andere partij zijn gemaakt. Indien de tegenpartij gewezen kan worden op zijn fouten of wanneer u gewezen kan worden op uw fouten, is er geen reden meer voor een conflict. Het is wel verstandig om dit op een rustige en nette manier te doen. Het is met andere woorden belangrijk om, ook bij een conflict, te blijven praten met de wederpartij.

Blijven praten

Ik constateer heel vaak bij een hoog opgelopen zakelijk probleem dat mijn opdrachtgever en zijn en de tegenpartij niet meer direct communiceren. Het praten wordt dan vaak overgenomen door een advocaat of vertegenwoordiger die de communicatie regelt.

Dit markeert vaak ook het moment dat het conflict uit de hand gaat lopen of al uit de hand is gelopen. Om een gerechtelijke procedure te voorkomen is het echter raadzaam als wij met de tegenpartij gaan communiceren op een rustige en nette toon.

De praktijk leert dat als wij blijven communiceren de kans op een oplossing groter is en afhankelijk van de belangen van de tegenpartij er snel een positief resultaat zal worden geboekt.

Wij zullen er alles aan doen ook als het communiceren geen oplossing biedt, is het verstandig om een mediator of advocaat in te schakelen om allereerst te komen tot een buitengerechtelijke oplossing. Wat een mediator is en doet, wordt hieronder uitgelegd.

 Een juridische procedure starten

Een geschillen kunnen ook opgelost worden middels een gerechtelijke procedure. De rechter doet dan een bindende uitspraak, waaraan u en uw tegenpartij zich moet houden.

In eerste instantie kunt u een procedure volgen bij de kantonrechter of civiele rechter. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter of civiele rechter, kunt u naar het gerechtshof.

Kantonrechter

Bij de kantonrechter kunt u terecht met zaken over arbeids-, huur-, consumentenkoop-, consumentenkrediet- en lichte strafzaken. Daarnaast behandelen ze enkel zaken tot een waarde van €25.000. Het is mogelijk om uw zaak zelf af te handelen bij de kantonrechter. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het is tevens ook mogelijk om in een aantal gevallen de zaak digitaal af te laten handelen. Dit wordt dan gedaan door de kantonrechter. Hieronder wordt de procedure bij de civiele rechter toegelicht.

Civiele rechter bij een zakelijk geschil

Zoals hierboven gelezen behandeld de kantonrechter zaken tot een waarde van € 25.000. De civiele rechter daarentegen behandelt zaken met een waarde boven € 25.000.

Daarnaast is er nog een ander verschil. Bij een zaak bij de kantonrechter bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen, bij de civiele rechter heeft u wel een advocaat nodig. Binnen het civiel recht kunt u twee soorten procedures starten bij de rechter, namelijk: een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure.

Bij de dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. U legt middels een dagvaarding uit wat het conflict is en wat u wilt dat de rechter doet. Bij de andere procedure – de verzoekschriftprocedure – vraagt u de rechter om iets te doen. Dit doet u middels een brief. In het navolgende zal het hoger beroep bij het gerechtshof worden uitgelegd.

Hoger beroep gerechtshof

Indien u het niet eens bent met de beslissing van een van de hiervoor genoemde rechters, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof kijkt dan nog een keer naar uw zaak en beoordeelt opnieuw.

Om uw zaak bij het gerechtshof te laten komen, moet het wel gaan op een zaak met een waarde boven €1.750. Net als bij de civiele rechter, moet u bij het gerechtshof een advocaat inschakelen.

Heeft u een zakelijk geschil? Wij helpen u om het geschil buitengerechtelijk op te lossen en maken als het niet anders kan begeleiden wij u via ons netwerk naar de juiste advocaat.