Beslaglegging: wat nu?

Er kan beslag worden gelegd wanneer een desbetreffende persoon of onderneming zich niet aan zijn financiële verplichtingen houdt.

Deze verplichtingen kunnen dan worden afgedwongen.

Voor beslaglegging is er toestemming van de rechter nodig. Om de beslaglegging te laten werken is er dus een rechter nodig, maar daarnaast ook nog een gerechtsdeurwaarder.

Maar wat kunt u doen tegen het beslag? Het is belangrijk om op tijd in te grijpen. Wanneer de zaak bij de rechter komt, kunt u in beroep of verzet gaan tegen het vonnis. Daarnaast kunt u de rechter om uitstel van betaling vragen. Wanneer u toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling, kan de schuldeiseres geen beslag leggen.

Ten slotte kunt u zich wenden tot de beslagrechter, indien er tijdens het beslag fouten zijn gemaakt. In het navolgende zal nader op deze punten worden ingegaan.

Beslaglegging voorkomen

De belangrijkste stap om beslag te voorkomen is op tijd ingrijpen. Indien u van tevoren weet dat de schuldeiser een gerechtelijke invordering gaat starten, kunt u proberen om een afbetalingsplan af te spreken. Zo probeert u de schuldeiser af te laten zien van een gerechtelijke invordering.

Al Faillissement Preventie Instituut kunnen wij u helpen bij het opstellen van zo’n afbetalingsplan. Het beste is natuurlijk om tijdig in te grijpen om, voordat de schuldeiser een gerechtelijke procedure start, een afbetalingsplan te maken.

Wanneer dit afbetalingsplan er op voorhand niet aan te pas komt, kan het ook nog geschieden tijdens de gerechtelijke invordering. Hieronder zal worden ingegaan op het beroep of verzet tegen een vonnis inzake beslaglegging.

bg-column-blue

In beroep of verzet tegen een vonnis en beslaglegging

Het kan zo zijn dat u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter. U kunt tegen het vonnis beroep aantekenen. Dit moet wel zo snel mogelijk gebeuren.

Aan het in beroep of verzet gaan tegen een vonnis zit een beperkte termijn. Deze termijn bedraagt zes weken voor beroep en vier weken voor verzet. Er moet een advocaat ingeschakeld worden, maar omdat u al in schulden verkeerd kunt u zich geen advocaat veroorloven.

U kunt dan een beroep doen op juridische bijstand. In het navolgende zal worden ingegaan op uitstel van betaling en van invordering.

Plan een gesprek in

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Plan dan nu een gesprek in om te bespreken wat er voor uw bedrijf mogelijk is.

Uitstel

Wanneer u geen geld heeft om de schuldeiser te betalen, kunt u de rechter vragen om de betaling van de schulden tijdig uit te stellen of een afbetalingsregeling. In geval van toewijzing, mag de schuldeiser geen beslag leggen. Het is wel belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt. Wanneer u dit niet doet, mag de schuldeiser wel beslag leggen.

Het hiervoor genoemde uitstel kan gevraagd worden bij een gerechtelijke invordering met of zonder vonnis. Indien er een vonnis is, moet het uitstel van betaling aangevraagd worden tijdens het proces waarop de rechter het vonnis stelt.

Zonder vonnis kunt u de rechter vragen om uitstel van betaling en invordering. Dit moet binnen 15 dagen na een bevel tot betalen of na de eerste beslaglegging geschieden. Hieronder zal worden ingegaan op de schuldenregeling.

statue

Schuldenregeling

Een schuldeiser kan geen beslag leggen op uw inkomen of eigendom, indien u bent toegelaten tot een collectieve schuldenregeling. Dit mag echter geen reden zijn om een collectieve schuldenregeling aan te vragen. Het heeft altijd zeer verstrekkende gevolgen voor uw leven en voor uw gezin.

U dient de schuldbemiddelaar te betalen en u beschikt niet meer over uw eigen inkomen.

Daarnaast kan de rechter ervoor kiezen uw woning, auto, beslagbare spullen, etc. te verkopen om de schuldeisers te kunnen betalen.

Een collectieve schuldenregeling kan wel tot zeven jaar duren. Ook kunnen er u voorwaarden worden opgelegd, zoals het zoeken van werk en het verhuizen naar een goedkopere huurwoning. In het navolgende zal worden ingegaan op de beslagrechter.

De Beslagrechter

U kunt zich tot de beslagrechter wenden, indien u van mening bent dat er tijdens het beslag fouten zijn gemaakt.

Deze rechter zal kennisnemen van de vorderingen met betrekking tot bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging. De beslagrechter is niet degene die beslissingen over de zaak zelf neemt.

Dit doet namelijk de bodemrechter. De beslagrechter heeft enkel en alleen controlebevoegdheden.

Gelet op het bovengenoemde blijkt dat u tijdig moet ingrijpen om beslag te kunnen voorkomen.

U zou een afbetalingsplan kunnen maken met de schuldeiser.

Wanneer er een uitspraak is gedaan door de rechter, zou u hiertegen in beroep of verzet kunnen gaan.

Het is eigenlijk het meest voor de hand liggend om de rechter uitstel te vragen. Het is daarbij wel van belang dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt. Er kan eventueel nog een collectieve schuldenregeling aangevraagd worden.

Denk er wel aan dat dit ook zijn nadelen heeft. Ten slotte kunt u zich wenden tot de beslagrechter, indien u van mening bent dat er tijdens het beslag fouten zijn gemaakt.

Is er beslag gelegd, neem contact met ons op: info@nfpi.nl

Blijf op de hoogte

Meld u nu aan voor de NFPI nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent zaken zoals schuldsanering.