Insolventie adviesgesprek

Momenteel verkeren veel zelfstandig ondernemers, en ondernemingen in door de gedwongen bedrijfssluitingen in financiële moeilijkheden. De omzetten stagneerden terwijl de vaste lasten betaald moesten worden.

Deze ongewenste situatie baart ondernemers zorgen. De vraag of een onderneming die zwaar gebukt gaat onder een schuldenberg nog levensvatbaar is.

Hoe het ook zei, onze ervaring is dat ondernemers door angst, onzekerheid en besluiteloosheid niet altijd de juiste- en soms ook beslissingen uitstellen, of geen beslissingen durven nemen.

Als insolventie en bedrijfsadviseurs is het onze taak een financiële situatie loepzuiver te krijgen en orde te scheppen is een financiële chaos. Emoties belemmeren de in de meeste situaties een snelle besluitvorming. Rationeel denken en handelen, daadkrachtige beslissingen nemen is noodzakelijk om een onderneming van de ondergang te kunnen redden.

Onze taak

Het is de taak van een ervaren jurist, insolventie en faillissements-experts met verstand van zaken de ondernemer helderheid te verschaffen in de haalbaarheid van de continuïteit van de onderneming.

Een intake en een objectief advies is, voorafgaand aan een sanering- of de herstructurering is altijd noodzakelijk. Derhalve bieden wij een aantal opties, te weten;

 • Een intake en adviesgesprek op locatie, een dagdeel
 • Een online adviesgesprek van 60 minuten via Zoom

Gedurende het adviesgesprek stellen wij u in de gelegenheid vragen te stellen en krijgt u antwoord op juridische vragen m.b.t. de faillissementswet en de WSNP.

Plan hieronder een vrijblijvend gesprek in

Het gesprek

Het adviesgesprek neemt circa 1,5 tot 2 uur van uw tijd in beslag. Alle vragen die u heeft zullen worden beantwoord door onze insolventie adviseur.

Ter plaatse maakt de adviseur een Quick Scan en brengt een degelijk advies uit over de WHOA-mogelijkheden en doorstart.

 • De kosten voor een intakegesprek op locatie bedragen 275,00 ex btw
 • De kosten van een online adviesgesprek bedragen 90,00 ex btw.

U wilt niet langer in spanning zitten. Wij zijn flexibel en kunnen op korte termijn een adviesgesprek plannen.

Blijkt de WHOA niet uitvoerbaar, dan zijn er ALTIJD andere oplossingen om uw bedrijf veilig voort te zetten, desnoods in een andere juridische vorm.

Elke onderneming en elke situatie is uniek. De ervaring is echter dat wanneer de liquiditeitspositie van de onderneming nijpender wordt het aantal opties tot herstructureren beperkter wordt.

Wilt u direct een afspraak maken neem dan contact met ons op, telefoon 085 0160 788 of stuur een mail aan info@nfpi.nl

Tijdens het adviesgesprek krijgt u antwoord op de volgende vragen:
 1. Wat is de WHOA, (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) en is deze wetgeving ook van toe passing om mijn situatie?
 2. Zo ja, op welke wijze kan de WHOA worden ingezet in mijn situatie en overleef ik daarmee een faillissementsaanvraag?
 3. Is uw bedrijf op korte termijn rendabel te maken en welke schulden, verplichtingen en contracten kunnen (onder dwang) worden beëindigd en worden gesaneerd.
 4. Wat is een afkoelingsperiode en kan daarmee altijd een faillissement worden voorkomen.
 5. Hoe zit het met persoonlijke aansprakelijkheid, moet ik mijn huis uit en kan ik de aandelen van mijn bedrijf kwijtraken aan de schuldeisers.
 6. Is een faillissement met doorstart een oplossing voor alle financiële problemen en wat kan ik in dat geval verwachten van een curator.
 7. Hoe en wie financiert het onderhands akkoord of een doorstart en waar haal ik werkkapitaal vandaan.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Plan dan een introductie gesprek in via de knop hieronder!