Klacht over de curator

Heeft u een klacht over de curator of over de afwikkeling van het faillissement?

Als schuldeiser in een faillissement of als failliet kan het zijn dat u het niet eens bent met het handelen van de curator. U vindt als schuldeiser bijvoorbeeld dat de curator beter de bestuurdersaansprakelijkheid moet onderzoeken of als de gefailleerde vindt u dat hij de onderneming voor een betere prijs moet verkopen.

U kunt als gefailleerde of schuldeiser tegen het handelen van de curator opkomen bij de rechter-commissaris die op de curator toezicht houdt.

Juridisch advies faillissementsrecht over handelen van een curator

Een faillissement expert van het Nationaal Faillissement Preventie Instituut is zelf ook werkzaam geweest als curator.

Wij kennen een groot deel van de Nederlandse curatoren en kunnen u bij uitstek juridisch advies geven over het handelen van een curator.

In het geval dat daartoe aanleiding is kunnen wij voor u de curator zelf benaderen of zo nodig via een klacht of verzoekschrift bij de rechter-commissaris tegen het handelen van de curator opkomen. In het ergste geval kunnen wij u juridisch bijstaan in een rechtszaak tegen de curator of een procedure tegen de boedel.

bg-column-blue

Hoe kom ik op tegen het handelen van de curator?

U kunt als gefailleerde of schuldeiser de rechtbank een gemotiveerd verzoek sturen om de curator te bevelen iets te doen of na te laten. Dat verzoek moet in feite worden gedaan in het belang van alle schuldeisers.

U kunt als gefailleerde of schuldeiser dus niet enkel een persoonlijk belang nastreven met zo’n verzoek. Wel kan een individueel belang van een schuldeiser ook een belang van de gezamenlijke schuldeisers worden.

Bijvoorbeeld als de curator uw eigendomsrechten of uw belangen als verhuurder negeert en er schades ontstaan die uit het faillissement moeten worden voldaan. Dat gaat dan ten koste van de andere schuldeisers voor wie er minder overblijft.

Als gefailleerde kunt u bijvoorbeeld klagen over het onnodig voeren van een procedure door de curator waardoor het faillissement onnodig lang voortduurt.

Versnelde procedure

Een faillissement expert van het Nationaal Faillissement Preventie Instituut kan u juridisch advies geven en zo nodig een verzoek indienen bij de rechter-commissaris om de curator te bevorderen en desnoods te bevelen een bepaalde handeling te laten verrichten of juist na te laten.

Dat is een hele snelle en eenvoudige procedure waardoor u als failliet of schuldeiser in een faillissement dus invloed kunt uitoefenen op de afwikkeling van het faillissement. Op deze relatief goedkope wijze kunt u als schuldeiser of failliet opkomen voor uw belangen in het faillissement.

Niet te snel klagen bij de rechter-commissaris; vraag juridisch advies

Wat een curator wel of niet mag, wordt door iemand die niet in de wereld van faillissementen thuis is vaak niet begrepen. Er worden veel klachten ingediend die worden afgewezen omdat men de positie van een curator niet begrijpt. Dat komt de samenwerking met de curator en de naam van de klager bij de rechtbank niet ten goede.

Voor juridisch advies neem dan contact op met het Nationaal Faillissement Preventie Instituut, het kennisinstituut voor het insolventierecht.

De faillissementsadvocaat heeft zelf ook praktijkervaring als curator en kan goed inschatten of het indienen van een klacht of verzoek bij de rechter-commissaris kans van slagen heeft.

U kunt beter een juist gemotiveerde klacht door een gespecialiseerde advocaat faillissementsrecht indienen dan een vaak emotioneel getint verzoek dat meestal om faillissement technische redenen wordt afgewezen.

bg2

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Plan dan hieronder direct een gesprek in met een van onze experts. Zij kunnen u precies uitleggen wat u kan verwachten en wat er allemaal mogelijk is.