Kies de juiste adviseurs bij het voorkomen van een faillissement!

De onderneming in discontinuïteit heeft te maken met zwaar weer en een crisismanager dient als loods de onderneming naar een veilige haven te brengen.

Externe hulp is noodzakelijk!

Maar piraterij op zee moet worden vermeden en de crisismanager moet geen andere belangen dienen dan het belang van de ondernemer en daarvan afgeleid het belang van de onderneming.

Een situatie van discontinuïteit lokt automatisch “aasgieren” die misbruik kunnen maken van de benarde positie van een onderneming.

Uiteraard zijn er ook bonafide adviseurs. De term “aasgieren” heeft in dit verband uitsluitend betrekking op malafide adviseurs.

coporate
Bonafide adviseurs

Bonafide adviseurs zijn vaak goed te herkennen. Allereerst hebben zij een aantoonbare staat van dienst, die controleerbaar is. Ook betrekken zij van meet af aan de ondernemer bij de uitvoering van hun adviezen. Het proces van advisering is volledig transparant.

Ook zijn bonafide adviseurs te herkennen aan het feit dat ze de ondernemer niet naar de mond praten. Er is immers sprake van crisis en de ondernemer is vaak medeverantwoordelijk voor de ontstane crisis.

Het confronteren van de ondernemer met zijn mogelijke eigen tekortkomingen is dan ook een wezenlijk kenmerk van de bonafide adviseur in een situatie van discontinuïteit. Het heeft immers geen zin een onderneming voort te zetten die niet meer levensvatbaar is, ook al is dat te wijten aan eigen tekortkomingen van de ondernemer.

Insurance-Law500

Insolventie juristen

Bij discontinuïteit komen juristen die gespecialiseerd zijn in het faillissementsrecht en/of het ondernemingsrecht in beeld bij de onderneming.

Juristen hebben nogal de neiging de problematiek van discontinuïteit te snel en te veel te juridiseren zonder oog te hebben voor de bedrijfsmatige aspecten van de discontinuïteit.

Veel tijd kan dan gestoken worden in juridische “hoogstandjes” waarvan het effect op de continuïteit van de onderneming twijfelachtig kan zijn.

Accountants hebben de neiging om het bedrijfseconomische aspect van de onderneming bovenmatig in te kleuren waardoor andere relevante aspecten onderbelicht kunnen blijven, zoals het steeds belangrijker wordende commerciële aspect.

Daarnaast zijn de meeste accountants zo sterk georiënteerd op continuïteit dat zij daardoor wel eens verzuimen tijdig signalen van discontinuïteit op te vangen, bijvoorbeeld wanneer die signalen worden uitgezonden door de bank.

Helaas blijkt dat veel accountants te lang vertrouwen op het harmoniemodel bij de bank, gebaseerd op normaal beheer en missen zij de ervaring om op een adequate wijze te kunnen communiceren met de specialisten van de bank van de afdeling bijzonder beheer.

Ondernemers doen er dan ook verstandig aan om tijd te steken in het zoekproces naar goede en betaalbare crisismanagers, die zich niet blindstaren op het wetboek enerzijds en de cijfers anderzijds.

Plan een gesprek in

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Plan dan nu een gesprek in om te bespreken wat er voor uw bedrijf mogelijk is.

CRISISMANAGER OF INTERIM-MANAGER?

Als de crisismanager zijn werk goed doet lijkt het op interim-management, omdat de crisismanager maar tijdelijk bij de onderneming betrokken is en weer vertrekt als het herstel van discontinuïteit is gerealiseerd.

Toch is interim-management niet hetzelfde als crisismanagement. Interim-management is het begeleiden van ondernemingen bij veranderingsprocessen. De continuïteit van de onderneming staat vaak niet ter discussie en dus is er ook geen sprake van discontinuïteit.

Dus interim-managers die relatief weinig ervaring hebben met crisismanagement zijn dan ook niet geschikt voor het verlenen van bijstand aan een in discontinuïteit verkerende onderneming.

ERVAREN MANAGER OF DIRECTEUR

Managers zijn getraind in het sturen op continuïteit en dat vraagt andere skills en vaardigheden dan het moeten overleven in een situatie van “zwaar weer”. Die competenties zitten vaak niet in een en dezelfde persoon.

Een typische people manager moet in een situatie van continuïteit anders handelen dan in een situatie van zwaar weer.

Alle normale zaken staan immers op zijn kop en steeds minder onderdelen van het ondernemen zijn nog zelf te beïnvloeden. Bij een crisis hoort dus een echte crisismanager.

Is de crisis voorbij dan kan de crisismanager ook weer vertrekken.

Blijf op de hoogte

Meld u nu aan voor de NFPI nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, tips en tricks omtrent faillissementen.