Faillissementsrekest

Een faillissement

Als een onderneming wordt geconfronteerd met betalingsachterstanden en oplopende schulden is het niet zo vreemd dat er een moment aanbreekt dat het faillissement van de onderneming wordt aangevraagd door een of meerdere schuldeisers.

Een faillissementsaanvraag is ook een uiterst doeltreffend middel om rekeningen sneller betaald te krijgen en is een effectief drukmiddel.

Advies; een faillissementsaanvraag door een of meerdere schuldeisers dient altijd te worden voorkomen.

Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut zal er alles aan doen een onderneming van de ondergang te redden. Niemand wil failliet gaan. Oplossingen zijn altijd mogelijk zolang er sprake is van een goede en open communicatie met alle schuldeisers.

Toch kan het zijn dat schuldeisers die hun vordering op uw onderneming hebben verzekerd via een kredietverzekeringsmaatschappij belang hebben bij een faillissementsaanvraag.

De reden hiervan is dat de vordering als de onderneming in gebreke blijft te betalen na een faillissement voor 70 of 80% wordt uitgekeerd door de kredietverzekeraar aan de crediteur.

statue

Faillissement aavragen

Een faillissementsaanvraag blijkt voor schuldeisers in de praktijk een uiterst effectief incassomiddel te zijn. Crediteuren die een faillissementsaanvraag indienen weten dat zij bij voorrang betaald zullen worden. De ondernemer wil natuurlijk niet failliet en wanneer de ondernemer nog over middelen kan beschikken om die crediteuren te betalen dan zal hij dat doen.

De ondernemer kan immers niet het risico lopen dat door een kleine schuld hij toch failliet gaat. Er zijn voorbeelden bekend dat ondernemers failliet zijn gegaan op vorderingen van slechts enkele duizenden euro’s.

bg-column-blue
Eén advies is hier dan ook op zijn plaats:
  • Wanneer een ondernemer bericht ontvangt van een crediteur dat zijn faillissement zal worden aangevraagd doet hij er verstandig aan om onmiddellijk een adviseurte raadplegen om te voorkomen dat onbedoeld zijn faillissement wordt uitgesproken.
  • Het komt voor dat ondernemers aanvragen van faillissementnegeren en zelfs officiële oproepingen van de faillissementskamer van de Rechtbank naast zich neerleggen.

Toch is de ondernemer verplicht om het als een ernstig waarschuwingssignaal op te vatten wanneer een crediteur een faillissementsverzoek bij de Rechtbank indient. De ondernemer moet in de hoogste staat van paraatheid worden gebracht.

Voorwaarden voor het aanvragen van een faillissement

Schuldeisers kunnen faillissement aanvragen als:

  • Er twee crediteuren/schuldeisers zijn.
  • Er minstens twee schulden niet worden betaalt. Van die twee schulden moet tenminste één opeisbaar zijn.
  • De ondernemer is opgehouden met betalen. Of hij niet wil of niet kan betalen is voor de aanvraag van een faillissement niet van belang. Het enige dat telt is; er wordt niet betaald!
  • Schuldeisers kunnen enkel faillissement aanvragen met hulp van een advocaat.

Faillissementsaanvraag = alarmsignaal

Een faillissementsaanvraag is het moment om in de hoogste staat van paraatheid te worden gebracht. Leg het aangevraagde faillissement niet naast u neer en negeer de officiële oproepingen van de faillissementskamer van de Rechtbank niet. Neem vandaag nog contact op met het NFPI.