De gevolgen van een faillissement

Situering

De onmiddellijke gevolgen van een faillissement van de eigen onderneming zijn niet alleen van financiële aard. Een dergelijke gebeurtenis heeft vaak ook een sociale en psychologische weerslag (Ucbasaran e.a., 2013). Elke gefaalde ondernemer krijgt immers niet alleen te ma- ken met de praktische afhandeling van het faillisse- ment, maar wordt bovendien vaak geconfronteerd met een negatieve reactie van de buitenwereld. Al te snel krijgt niet alleen de onderneming, maar ook de on- dernemer zelf het etiket van “mislukking” opgekleefd. Aan elk faillissement hangt met andere woorden een economisch en sociaal stigma vast dat een belangrijke impact kan hebben op de toekomstmogelijkheden van ex-ondernemers.

De band tussen de ondernemer en zijn bedrijf is in veel gevallen zo sterk dat het moeilijk wordt om de professionele faling niet tegelijkertijd als een persoonlijke mislukking op te vatten (Depuydt, 05 oktober 2013). In dat laatste geval laten de gevolgen zich niet alleen voelen op materieel vlak, maar ook, en soms veel sterker, op psychologisch en sociaal vlak (Cope, 2011).

Insurance-Law500

De praktijk

Wij vroegen alle ex-ondernemers naar de belangrijkste problemen die zij, ten gevolge van het faillissement, ondervonden tijdens de overgang van de ene professionele situatie naar de andere. Vanwege het aantal observaties “beperken” we ons hierna tot de antwoorden die slaan op de eerste overgang, met andere woorden de overgang onmiddellijk na het initiële faillissement.

 

Plan een gesprek in

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Plan dan nu een gesprek in om te bespreken wat er voor uw bedrijf mogelijk is.