Sekwestratie bij aandeelhoudersgeschillen

Geschillen of onenigheid

Onenigheid tussen aandeelhouders en verschil van inzicht over het te voeren beleid binnen de vennootschap kan veel schade toebrengen aan de onderneming.

Dit kan tot gevolg hebben dat er verkeerde besluiten worden genomen of dat er geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen omdat er geen meerderheid van stemmen kan worden bereikt.

Ook kan het zo zijn dat een aandeelhouder het vennootschappelijk belang schaadt door zijn handelen of specifiek door het nalaten.

Procederen is niet in het belang van de vennootschap.

De meeste onderlinge verschillen kunnen worden opgelost door gesprekken aan te gaan met een dwarsliggende aandeelhouder, onderhandelen en de geschillen eens goed te analyseren, wat is de aanleiding of de oorzaak van het aandeelhouders geschil.

Nighmare-on-Wall-Street

Uitkopen

Er zijn situaties denkbaar dat het verstandiger is een van de aandeelhouders uit te kopen.

Aandeelhouders die een derde van het kapitaal verschaffen kunnen een dwarsliggende aandeelhouder die de belangen van de vennootschap schaadt dwingen zijn aandelen over te dragen op grond van artikel 2:336 BW.

Mals de zaak volledig escaleert kan de rechter worden ingeschakeld. De rechter is verplicht om een deskundigenbericht op te vragen over de waarde van de aandelen ex art. 2:339 BW, tenzij er in de statuten een waardebepaling voor de aandelen staat opgenomen.

Ook kan de rechter er ex art. 2:243 BW er bij de prijs voor de aandelen rekening mee houden dat de waarde van de aandelen is gedaald door het handelen van deze aandeelhouder.

httpsnfpi.nlwp-contentuploads201902giammarco-boscaro-380898-unsplash.jpg

De Ondernemingskamer

Als u minimaal 10% van de aandelen bezit kunt u zich ook wenden tot de Ondernemingskamer die vergaande voorzieningen kan treffen binnen de onderneming als er sprake is van wanbeleid.

De Ondernemingskamer kan tijdelijk een sekwester benoemen, bestuurders schorsen of ontslaan, kan tijdelijke bestuurders of commissarissen aanstellen, kan schorsing of vernietiging van besluiten bewerkstelligen, kan de aandelen tijdelijk overdragen, Hij kan ook van de statuten afwijken of een rechtspersoon ontbinden.

U zoekt advies of hulp bij een aandeelhoudersgeschil?

Neem dan contact met ons op via de knop hieronder voor een vrijblijvend adviesgesprek.