Activa passiva transactie

Het kan zeer interessant zijn een activa-passiva goed voor te bereiden om winstgevende delen van de verkopende onderneming over te laten nemen door een nieuwe vennootschap.

De mogelijkheden

Stel u voor; een onderneming in zwaar weer u bent eigenaar en ziet de bui al hangen. Ons advies is, onderneem actie en blijf niet afwachten tot het te laat is. Probeer een koper te vinden voor de activa van uw onderneming of maak zelf een doorstart.

Bij een activa passiva transactie moet duidelijk vastgelegd worden wat wordt verkocht en gekocht. Alle machines, inventaris, voorraad, intellectueel eigendom.

De handelsnaam, rechten en plichten uit overeenkomsten dienen te worden omschreven.

Het is relatief bewerkelijk om alle, op naam van de verkopende partij staande, zaken in juridisch en economisch eigendom over te dragen. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Ook moet voldoende aandacht worden besteed aan eventueel gevestigd pandrecht door derden op roerende zaken.

bg-column-blue

De nadelen

In de praktijk zullen vorderingen op en schulden aan derden vaak niet worden verkocht. De verkoper wikkelt zelf de financiële zaken af.

Zoals het innen van openstaande vorderingen bij debiteuren, het betalen van crediteuren, belastingschulden, leningen door banken en overige financiers.

Een overdracht van vorderingen (cessie van vorderingen) is overigens zonder toestemming van de schuldenaar ook niet mogelijk. Ook geldt dat voor schulden. Die kunnen niet zo maar worden overgedragen.

Een nadeel van een activa passiva transactie is dat de koper vaak opnieuw moet onderhandelen over contracten met afnemers en leveranciers. En sommige daarvan zullen in een nieuwe situatie de condities in de overeenkomst heroverwegen. En wellicht nieuwe bepalingen bedingen. Een heel gedoe.

Plan een gesprek in

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Plan dan nu een gesprek in om te bespreken wat er voor uw bedrijf mogelijk is.