Aandelentransactie of activa passiva transactie

Een belangrijke bedrijfseconomische afweging is dat op de balans van de over te nemen onderneming soms bezittingen (activa) of schulden (passiva) staan die de koper niet wil overnemen.

Bijvoorbeeld een bedrijfspand of andere verplichtingen. In de praktijk komen we deze situatie met regelmaat tegen.

Wanneer de koper OOK het bedrijfspand zou moeten overnemen, neemt de koopsom fors toe. Een geplande overname kan hierdoor op afketsen.

Deze hogere koopsom moet dan ook in zijn geheel worden gefinancierd.

Vaak is het wenselijk om (eerst) de bedrijfsoverdracht te beperken tot de bedrijfsactiviteiten inclusief alle activa.

Menu