nfpi-sfeerbeeld-open-leesboek

Doorstart-begeleiding

Doorstartbegeleiding

Als een bestaande onderneming structureel niet aan haar crediteuren kan voldoen, lijkt een faillissement onvermijdelijk. Toch betekent dit niet persé het einde van uw werkzaamheden. U kunt met de gezonde onderdelen van uw bedrijf een doorstart maken, in sommige gevallen zelfs zonder faillissement. Doorstarten vereist specifieke kennis over jurisdictie en vindingrijkheid bij het vinden van financiële middelen. Het NFPI neemt zorgen weg in dit stressvolle proces en maakt heldere afspraken met de curator en schuldeisers. Ook kan het NFPI optreden als sequester.
Er zijn twee verschillende manieren om een bedrijf door te starten: zónder en ná faillissement. Neem contact met ons op om te verkennen welke manier bij uw situatie aansluit.

Doorstart zonder faillissement
Als een bestaande onderneming structureel niet aan haar crediteuren kan voldoen, lijkt een faillissement onvermijdelijk. Een doorstart vóór faillissement is dan zeer het overwegen waard voor alle betrokken partijen.
Bij een doorstart vóór faillissement wordt een nieuwe BV opgericht met dezelfde directie als de noodlijdende vennootschap. De nieuwe BV koopt, tegen taxatiewaarde, alle activa van de oude vennootschap, zoals debiteuren, voorraden, bedrijfsinventaris en vervoersmiddelen.
Voor de oude vennootschap wordt een sekwester benoemd die de oude vennootschap richting opheffing begeleidt. De opbrengst van de verkoop van activa kan worden gebruikt om aan alle crediteuren een akkoord aan te bieden tegen finale kwijting. Als de crediteuren akkoord gaan komt er geen faillissement.

Doorstart na faillissement
Indien schuldsanering geen doorgang kan vinden is een faillissement onvermijdelijk. Er wordt een sekwester aangesteld die onderhandelt met de curator over de overname van de activa van de oude vennootschap.
Er wordt een nieuwe vennootschap worden opgericht, met de oude bestuurder als directeur van de nieuwe vennootschap. Als de curator instemt met de verkoop en overdracht van de activa is het aan de nieuwe vennootschap de koopsom te voldoen.
De curator gaat vervolgens over tot de afwikkeling van de boedel. Bij voldoende saldo krijgt iedere schuldeiser zijn deel uitbetaald. Voor schuldeisers is dit geen ideale oplossing omdat preferente schuldeisers, zoals de curator, de belastingdienst en de bank, voorrang hebben.

Doorstartbegeleiding door NFPI
Het NFPI heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van doorstarts. De kosten van begeleiding zijn een van tevoren vastgesteld percentage van de opbrengsten uit de verkoop van activa, en worden voldaan door de oude vennootschap. Snel handelen verkleint de kans op een faillissement. Aarzel niet om contact op te nemen.

SCHAKEL ONS IN

Financiële problemen vergen veel energie, en bij een faillissement is iedereen verliezer.

Vraag direct juridische hulp aan

Start typing and press Enter to search