Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

Bestuurders en de vele toezichthouders van Stichtingen en Verenigingen en stichtingen hebben opleiding nodig om zichzelf te beschermen tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

Zoals ik eerder publiceerde treedt op donderdag 1 juli 2021 de “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen” (Wbtr) in werking.

Voor bestuurders en de toezichthouders van betekent dit een verscherping van de persoonlijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder en toezichthouder bij Stichtingen en Verenigingen.

Als Nationaal Faillissement Preventie Instituut pleiten wij voor meer aandacht voor extra informatie en liefst ook scholing. Op 1 september introduceren wij een specifieke onlinetraining cursus die gebaseerd is op de faillissementswet, het ondernemingsrecht, het strafrecht en de bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuurders.

Deze opleiding is belangrijk omdat bijvoorbeeld de curator bij een faillissement als daar aanleiding toe is bestuurders aansprakelijk zullen stellen wegens “kennelijk onbehoorlijk bestuur”.

Deze nieuwe wet draait om meer dan alleen het aanpassen van de statuten. Laten we nog eens het geheugen opfrissen waarom deze wetgeving wordt geïntroduceerd.

In Nederland komen Stichtingen en Verenigingen in vele gedaantes voor in uiteenlopende branches. Denk hierbij vooral aan scholengemeenschappen, lokale sportverenigingen, zorginstellingen en de culturele sector en goede doelen in vele vormen.

Van de duizenden Stichtingen en de Verenigingen is het bestuur onbezoldigd, maar door de nieuwe wet dragen ze wel de verantwoordelijkheid van een professionele bestuurder, Denk daarbij aan de grotere zorginstellingen.

Wilt u meer weten ver de bestuurdersaansprakelijkheid risico’s, neem dan contact met ons op.

Menu