Wanneer bent u statutair-directeur?

U bent statutair-directeur als u door de aandeelhouders tijdens een (buitengewone) algemene aandeelhoudersvergadering bent benoemd voor de B.V. waar u werkzaam bent. Als er geen sprake is (geweest) van een officiële aandeelhoudersvergadering waar het besluit rechtsgeldig werd genomen en bekrachtigd bent u dus geen statutair-directeur.

U hoeft niet per se statutair directeur te zijn, dus de titel van Managing Director, CEO, of ook gewoon “directeur” op uw visitekaartje hebben staan, zonder dat u statutair-directeur bent.

Het is belangrijk dat u weet of u statutair-directeur bent of niet omdat er voor de statutair-directeur een bijzondere ontslagregels gelden en een wettelijke verantwoordelijk heeft ten opzichte van de vennootschap.

Waarschuwing!

Het komt vaak voor dat een directeur denkt dat hij statutair-directeur is omdat hij als bestuurder staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hoewel een dergelijke inschrijving een aanwijzing is om aan te nemen dat iemand statutair-directeur is, is dit niet voldoende.

Er zal dus ook een officieel aandeelhoudersbesluit moeten zijn waaruit blijkt dat de betreffende persoon daadwerkelijk als statutair bestuurder is aangesteld.

In de praktijk worden de termen statutair-directeur en statutair bestuurder vaak door elkaar gebruikt. Een werknemer die wel een directiefunctie bekleed, maar geen statutair-directeur is, wordt ook wel aangeduid met de term ‘titulair directeur’.

Twijfels over uw rechtspositie?

Vraagt u zich af of u wel of geen statutair-directeur bent? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door een gesprek in te plannen via de knop hieronder.