Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

U heeft als statutair bestuurder de taak het ondernemingsbelang te dienen en in mindere mate het belang van de aandeelhouders.

Vaak lopen die belangen volledig parallel, maar juist in crisissituaties kan dat zeer grote tegenstellingen en spanningen opleveren. Dan moet een statutair bestuurder wel erg sterk in zijn schoenen staan.

De statutair bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de onderneming, waarop de aandeelhouders hem of haar zouden kunnen afrekenen.

Dat brengt een behoorlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de statutair bestuurder als eindverantwoordelijke met zich mee.

bg-column-blue

Voor een functioneel directeur, dus die geen benoeming tot statutair bestuurder heeft gehad, ligt die verantwoordelijkheid anders.

Een functioneel directeur heeft doorgaans minder verantwoordelijkheden naar de aandeelhouders toe en profiteert van een betere rechtsbescherming

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Plan dan een introductie gesprek in via de knop hieronder!