Een commissaris voor uw onderneming?

In vroeger tijden was commissaris zijn een soort erebaantje. Leuk om je netwerk te onderhouden  Tegenwoordig als dit allang niet meer zo, integendeel.

De commissaris heeft steeds meer verantwoordelijkheden, een breder takenpakket maar vooral meer taken en verplichtingen door aangescherpte wetgeving op dat gebied.

Ons advies

Als NFPI adviseren wij directies van meerdere ondernemingen in diverse branches en houden wij toezicht op de bedrijfsvoering van de directie.

Onze commissarissen zijn vooral ook zeer intensief betrokken zijn bij de onderneming. De commissaris kan immers zelfs persoonlijk op worden aangesproken.

Een commissaris heeft recht op informatie en is meestal ook bevoegd de directie te ontslaan als dat nodig mocht zijn.

Vandaar dat onze commissarissen nauw betrokken zijn bij de benoeming van nieuwe directie leden.

Soms moet de commissaris zijn goedkeuring geven bij besluiten als deze zijn opgenomen in de statuten van de vennootschap.

Vaak zal dat zijn bij investeringen, en het aangaan van vergaande verplichtingen.

Door middel van deze instemmingsprocedures drukken de commissarissen een grote stempel op het bedrijf en hebben zij grote invloed op de jaarstukken.

Steeds meer aandeelhouders van MKB-ondernemingen stellen een commissaris aan voor een objectief advies en verantwoorde beslissingen in het belang van de vennootschap.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Plan dan via de knop hieronder een gesprek met ons in!