Aantal vrijwillige bedrijfsbeëindigingen stijgt met 22 procent

 In Uncategorized

Aantal vrijwillige bedrijfsbeëindigingen stijgt met 22 procent

Uit een recente enquete en onderzoek van het Nationaal Faillissement Preventie Instituut (NFPI)  is gebleken dat het aantal ondernemers dat wegens de economische vooruitzichten stopt met het bedrijf in de eerste zes maanden van 2020 met bijna een kwart is gestegen. Bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel werden beduidend minder starters ingestscheven dan het jaar ervoor. Het aantal faillissementen nam overigens met vijf procent toe.

De kamer van Koophandel publiceerde recentelijk dat er 78.293 bedrijven de deuren hebben gesloten in de eerste helft van 2020. Er zijn ook veel kleine zelfstandigen die besloten hebben dat ondernemen niey altijd even succsvol is. De risicos om verder te gaan met de onderneming was te groot omdat de economische vooritzichten te weing perspectief bieden.

Een faillissementsgolf blijft nog uit maar naarmate het najaar dichterbij kruipt, wordt het beeld allengs somberder, zo wordt duidelijk uit het onderzoek dat het Nationaal Faillissement Preventie Instituut heeft uitgevoerd. Het is zeer opvallend dat inmiddels veel ondernemers moe zijn geworden van het ondernemen en de toekomst somber inzien. Uit angst dat de onderming failliet zal gaan verwacht men bij het NFPI dat na de vakantie periode steeds maar zelfstandig ondernemers zich voor juridische bijstand tot het Nationaal Faillissement Preventie Instituut zullen wenden.

Dit specifiek voor de begeleiding voor de beeindiging van de onderneming, schuldsanering en begeleiding bij onvoorziene faillissementen. Het NFPI is in toenemende mate betrokken bij de ontbinding van langlopende overeenkomst met contractpartners waaronder leasemaatschappijen en verhuurders van kantoor en bedrijfsruimtes.  Tevens is er een toenemende vraag om vennootschappen te liquideren en te vereffenenen een specialisatie van het NFPI.

nfpi-sfeerbeeld-voorzittershamer-marmer

Meer faillissementen in het MKB

Het aantal faillietverklaringen nam in de eerst helftvan 2020 met 5% toe, van 1529 naar 1693 gefailleerde ondernemingen. De stijging deed zich vooral voor in het MKB en bij partime bedrijven en de horaca. De sector persoonlijke dienstverlening springt er bovenuit met een toename van 44%, gevolgd door financiele instellingen, cultuur, sport en recreatie.

Economische impact coronacrisis verschilt per regio.

De economische effecten van de coronacrisis pakken per regio anders uit dan verwacht was. De huidige situatie in het land is sterk verdeeld.

Noord-Holland (min 8 procent) zagen meer starters afhaken dan landelijk (min 5 procent). De provincies Friesland en Drenthe kampen met de grootste toename aan bedrijfs-beëindigingen (beiden 40 procent ten opzichte van 25 procent landelijk).

Flevoland (13 procent), Noord-Holland (15 procent) en Utrecht (16 procent) telden procentueel juist minder stoppers in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Zeeland zag de meeste ondernemingen failliet gaan (plus 104 procent), gevolgd door Groningen dat 33 procent meer faillissementen noteerde.

In de provincies Utrecht en Drenthe nam het aantal faillissementen juist af, met respectievelijk 34 en 29 procent.

Financiële problemen vergen veel energie, en bij een faillissement is iedereen verliezer.

Vraag direct juridische hulp aan

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

nfpi-sfeerbeeld-boekenkast