Day

april 14, 2021

Als bij zelfstandigen de inkomsten drie maanden wegvallen

Als bij zelfstandigen de inkomsten drie maanden wegvallen, dan zakken bij 19 procent van hen de resterende financiële middelen van het huishouden onder de minimumloongrens. Bij een vol jaar aan gederfd inkomen komen bij meer dan een derde van de zelfstandigen de financiële middelen onder deze kritische grens. Model berekening naar aanleding van de coronacrisis...
Read More